Jakob Friederich Wilhelm Røse

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Jakob Friedrich Wilhelm Røse var købmand og skibsreder i Aarhus.

Født 1788, død 1868.

Røse var søn af kantor Jacob Bernhard Røse og Johanne Dehm fra Schlesien.

Som købmand forhandlede han blandt andet cikorie, vine og stentøj. Han samarbejdede med Johann Frederich Stellfeld, Harboe Meulengracht og Thomas Funder i arbejdet med en cikoriefabrik. Røse var med i bestyrelsen:

”Cichoriefabrikken i Aarhuus Denne Fabrik som fortsættes under Firma Joh. Frdr. Stellfeld af et Interessent-skab, best. af d'Hrr. Agent H. Meulengracht & Søn, Tobakfabriquens Th. Funder. Købmand J. F. W. Røse og Undert., tillader jeg mig som Bestyrer paa det Bedste at anbefale. Aarhuus J. F. Stellfeld d. 15. Juli 1837.”

Privatliv

Røse boede på Store Torv 3 sammen med sin hustru Christiane Ingerslev.

Røse og Christianes børn:

I forbindelse med Røses død i 1868 kunne man læse følgende annonce i [Århus Stiftstidende]]: ”En af vor Byes ældste Borgere, Købmand J. F. W. Røse ... afgaaet ved Døden ... næsten 80 Aar. F. i Zielenzich i Preussen, men kom i en ung Alder her til Byen, hvor han i 1817 etablerede en Colonialhandel, der efterhaanden udviklede sig til et betydeligt Omfang, saavel en gross som i Detail, og som i de senere Aar er bleven fortsat af hans Søn ... Han var den første her i Byen, som drev denne Forretning uden Forbindelse med Kornhandel, og han betegnes saaledes et skridt fremad i vore Handelsforhold, der senere er blevet efterfulgt af Flere, som den nyttíge og naturlige Udvikling af Forretningerne. Den afd. var en livsfrisk, venlig Natur, som bar sin høje alder ualm. godt; han efterlader Herfor mange Venner.”

Litteratur og kilder