Frederik Bernhard Røse

Fra AarhusWiki

Købmand Frederik Bernhard Røse, 1818-1893.

Røse fulgte i sin far, Jakob Friederich Wilhelm Røses fodspor og blev købmand. Røse overtog faderens butik i 1844. Herefter drev Røse butikken sammen med J. U. Gerdes. Butikken lå på Store Torv 3.

I 1877 var det igen tid til at overgive forretningen til næste generation, og sønnen Vilhelm Røse tog over. Røse var gift med Elisabeth Schultze.

Røse døde i 1893. Der var følgende annonce indrykket i Aarhus Stiftstidende i forbindelse med hans død: ” I Dag hensov stille og rolig min inderlig elskede Mand, Bernhard Røse, i sit 76de Aar. Aarhus d. 14. November 1893 Elisabeth Røse. Røse var en rettænkende og af alle der kjendte ham, meget afholdt Mand. Næste Aar vilde det være et halvthundrede Aar siden, han fik Borgerskab og overtog sin Faders Forretning i den bekjendte Røseske gaard på Store Torv”.

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.157031 longitude=10.208947> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.208947, 56.157031] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>