Jens Ormslevs Spritfabrik

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Jens Ormslevs Spritfabrik på Trøjborg. Ca. 1904. Foto: Ukendt

Jens Ormslevs Spritfabrik var en brænderivirksomhed grundlagt af Jens Ormslev i 1879. Virksomheden, der blev drevet fra en stor murstensopført fabriksbygning fra 1901, havde adresse på Otte Ruds Gade nr. 98-100. Virksomheden blev i 1907 solgt til Københavns Spritfabriker. De mægtige bygninger på Trøjborg var tegnet af arkitekt Thorkel Møller, og blev blev revet ned i 1969. Få år senere blev Trøjborg Centret opført på samme grund.

Virksomhedens spæde start tog sin begyndelse i 1868, da Jens Ormslev overtog købmandshandelen på Mejlgade 59, der indtil da havde været drevet af Ormslevs plejefar Jens Jensinius Gjeding. Til købmandshandlen tilhørte et mindre brændevinsbrænderi. Det såkaldte pandebrænderi var primitivt indrettet, og slutproduktet var ikke videre værdifuldt.

I 1879 nedlagde Jens Ormslev købmandsforretningen, og fortsatte med kun at drive brænderivirksomhed. Trods forbedringer i produktionsmidlerne forblev virksomheden uden særlig betydning. Det gik kun jævnt fremad med produktionen, og i begyndelsen produceredes på dagsbasis 35 tdr. brændevin, mens der ved Jens Ormslevs død i 1892 produceredes 75 tdr. om dagen.

Generationsskifte

Jens Ormslevs to sønner Jens Gjeding Ormslev og Viggo Ormslev overtog forretningen efter faderens død. De igangsatte større anlægsforbedringer, og fortsatte med at drive forretning i brænderiet. I 1896 døde Jens Gjeding Ormslev af tuberkulose, hvorefter broderen Viggo Ormslev stod alene i spidsen for brænderiet. På dette tidspunkt produceredes ca. 90 tdr. brændevin om dagen.

Apparatrummet i den nybyggede Spritfabrik. Ca. 1904.
Foto: Ukendt

Brand fører til pragtbyggeri på Trøjborg

Den 28. januar 1901, ødelagde en ildebrand det gamle brænderi i Mejlgade. Branden betød, at der skulle opføres nye bygninger til brug for brændevinsproduktionen. Det blev til en ny lokation nord for Aarhus i Trøjborgkvarteret. Efter tegninger af arkitekt Thorkel Møller blev den spritnye spritfabrik i 1901 opført på området mellem Aldersrovej, Otte Ruds Gade og Willemoesgade. Der blev ikke sparet på pengene ved anlæggelsen af det nye storslåede murstensbyggeri. Fabrikken skulle bringes på højde med teknikkens nyeste fremskridt. Der blev leveret maskiner fra Frichs Efterfølgere Wied & Vestesen. Kobberarbejdet var udført af A. Wilsons Kobbersmedie. Kobberarbejdet var pudset så blankt at man kunne spejle sig i metallet. Ved færdiggørelsen af byggeriet var spritfabrikken den største privatejede af sin art i Danmark. Der kunne på den nye fabrik produceres ca. 200 tdr. brændevin om dagen.

Tilførslen af elektricitet var en markant fornyelse af arbejdsgangene på den nye fabrik. I forbindelse med selve brænderibyggeriet opførtes et silopakhus der kunne indeholde op til 10.000 tdr. korn. I pakhuset blev råvarerne læsset ind forneden, og med elektriske elevatorer blev råvarerne bragt op til bygningens øverste etage hvorfra det førtes ud på lofterne.

Som følge af forarbejdningsprocesserne på fabrikken var slutresultatet forskellige typer af produkter der alt efter kvalitet benyttedes til forskellige drikke. Den fine sprit anvendtes til akvavitsorter og til vinhandlere til forskæring af Cognac. Den mere simple sprit benyttedes til brændevin.

I 1904 betaltes der ca. 150.000 kr. om året i spritafgift.

Salg af virksomheden

I april 1907 annonceredes det at Viggo Ormslev havde solgt Jens Ormslevs Spritfabrik til Københavns Spritfabriker. Handlen blev fuldbyrdet på en generalforsamling i slutningen af april 1907[1], og var gældende fra 1. april 1907. Viggo Ormslevs forretning med ejendomme, fast og fast inventar blev solgt for kr. 400.000, og samtidig tiltrådte Viggo Ormslev som administrerende direktør i Københavns Spritfabrik.

I efteråret 1919 blev Ormslevs Spritfabrik solgt til Jydsk Elektro A/S for en sum af 410.000 kr.

Nedrivning

Som det ofte var tilfældet i 50'erne og 60'ernes Danmark var der ikke den store forståelse for værdien af at bevare historiske bygninger, og derfor blev mange gamle og bevaringsværdige bygninger revet ned for at opbygge nyt i tidens ånd. Nedrivning skulle også blive skæbnen for det prægtige spritfabriksbyggeri. I 1969 stod murer- og entreprenørfirmaet Sinding og Knudsen for nedrivningen af de gamle fabriksbygninger. Sinding og Knudsen havde i samarbejde med Mobil Oil Danmark A/S forestillet sig, at der på grunden i stedet skulle bygges to 3- og 4-etagers kontorbygninger og en 1- og 2-etagers butiks og parkeringsbygning med servicestation. Disse nye bygninger skulle tegnes af arkitekt Herbert Jensen (1919-1967).

Sinding og Co.'s store byggeplaner skulle vise sig aldrig at blive realiseret trods nedrivningerne. Grunden hvor de gamle fabriksbygninger havde stået blev allerede i 1970 benyttet til brugtbilmarked for "Austin Huset", og godt 10 år senere opførtes centerbebyggelsen "Trøjborg Centret".

Kilder og litteratur

  • Sejrs Sedler. Jens Ormslev.
  • Harboe, Rolf, et. al. De danske Byerhverv i Tekst og Billeder. Lehmann & Stage. P. Petersens Bogtrykkeri. 1904. Print.
  • Aarhus Stiftstidende. Solgt Spritfabrik. 02-04-1907.
  • Aarhus Stiftstidende. Ormslevs Spritfabrik. 09-09-1919.
  1. Se fx. Morgenbladet Adresse-Avisen, tirsdag d. 30. April 1907, side 3