Jens Sørensen Ormslev (1841-1892)

Fra AarhusWiki
Jens Sørensen Ormslev

Købmand, fabrikant Jens Sørensen Ormslev, medlem af Aarhus Byråd 6. januar 1882 - 31. december 1887.

Født 27. januar 1841 i Aarhus, død 19. marts 1892 i Aarhus. Forældre: Vognmand Knud Jensen Ormslev (1792-1852) og Kirsten Sørensdatter (1799-1848), begge født i Ormslev Sogn, og boede i Middelgade 91a (Mejlgade). Gift 29. september 1867 med Ane Stine Ditlevine Nielsen Kaae, født 21. februar 1837 i Hæst, Trige sogn, Aarhus amt, død 10. februar 1891 i Aarhus, datter af gårdmand og sognefoged Niels Andersen Kaae og hustru Bodil Ditlevsdatter.

Opvækst og karriere

På hjørnet af Mejlgade og Fægyden (senere omdøbt til Tværgade og senere ved nedrivning, det nuværende Nørreport), lå som Mejlgade nr. 59 en gammel, nu nedrevet købmandsgård med brændevinsbrænderi. Omkring 1850 hed købmanden Jens Jensenius Gjeding (1794-1871), og da Jens Ormslev var enebarn og hans forældre døde da han var hhv. 7 og 12 år gammel, blev han plejebarn hos Jens Jensenius Gjeding (1794-1871) og hustruen Hedevig Olsdatter, som ikke selv havde børn. Plejesønnen Jens Ormslev overtog i 1868 forretningen efter ham. Da udviklingen førte med sig, at landbohandelen efterhånden betalte sig dårligt, opgav han i 1878 købmandsskabet, men udviklede til gengæld brændevinsbrænderiet til en spritfabrik med "fuselfri, aflagret kommenakvavit" som speciale, og fabrikken gik godt.

Politik og byrådet

Ormslev var en dygtig og driftig forretningsmand, som også på anden måde tog del i byens liv. I 1882-87 var han medlem af byrådet, fra 1884 sad han i Aarhuus Privatbanks repræsentantskab. Han var desuden fra 1878 revisor og fra 1881 formand for Aarhuus-Bugtens-Dampskibsselskab, valgt til Ligningskommissionen i 1878 af den højstbeskattede vælgerklasse, sad i bestyrelsen for Aarhus højere Pigeskole og var medlem af Velgørenhedsselskabets bestyrelse. Ikke mindst den sidste post havde hans interesse. Både Ormslev og hans hustru øvede stor godgørenhed, og det siges ved Ormlevs død, at "hans hånd var altid åben over for fattigdom og nød". Det var derfor i forældrenes ånd, at Ormslevs børn efter hans død oprettede "Købmand Jens Ormslev og hustrus legat for enker efter eller ugifte døtre af købmænd, detaillister og håndværkere".

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Udvalget for skovvæsenet 1882-84
  • Udvalget for fattigvæsenet 1882-87
  • Sygehusudvalget 1885-87
  • Havneudvalget 1888-90
  • Bestyrelsen for de fattiges kasse i Domsognet 1888-92
  • Hegnssyns- og vurderingsmand 1884-92

Litteratur og Kilder

  • Ole Degn og Vagn Dybdal (red.): Borgere i byens råd. Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd 1838-1968. Universitetsforlaget i Aarhus 1968. [Bemærk: slægtsoplysningerne deri IKKE korrekte. Forældrene er nemlig fejlagtigt noteret som Søren Ormslev og tjenestepigen Hedvig Jensdatter, som igen fejlagtigt at noteret som "senere gift med Købmand Jens Gjeding". Misforståelsen optræder i flere kilder, og er sandsynligvis opstået tidligt og derefter refereret ukritisk. Desuden er Stine Ormslev dødsår fejlagtigt noteret til 1892]
  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.