Knud Jensen Ormslev (1792-1852)

Fra AarhusWiki

Knud Jensen Ormslev eller Wormslev var vognmand og avlsmand i Aarhus.

Knud Jensen Ormslev og familien er i flere kilder i 1837, 1841 og folketællingen 1845 noteret med efternavnet "Wormslev", en anden navneform/dialekt for "Ormslev", som alligevel finder vej til kilderne.

Født i Ormslev d. 6. maj 1792 som søn af bonde og gårdbeboer Jens Sørensen og hustru Ane Sørensdatter.

Gift i Aarhus Domkirke d. 22. november 1833 med tjenestepigen Kirsten (el. Kirstine, Kjerstine) Sørensdatter, født i 1799 som datter af Søren Sørensen og Ane Steffensdatter i Ormslev. Sammen med sin hustru fik Knud Jensen Ormslev flere børn, først en pige og to drenge, som alle døde som helt små, men den 27. januar 1841 fødte Kirsten den senere købmand og fabrikant Jens Ormslev.

Ormslev i Aarhus

Knud Jensen Ormslev flyttede som 27-årig i 1819 fra landsbyen Ormslev til købstaden Aarhus, hvor han bosatte sig i Mejlgade 64, der lå på hjørnet til Havgyden. Dengang havde ejendommen adressen Middelgade 91A.

Onsdag aften d. 6. oktober 1830 nedbrændte et sidehus i hans ejendom med en del korn og hø, ligesom der også skete materiel skade på flere naboejendomme, som måtte nedbrydes for at begrænse ilden. Beboere og indbo reddedes dog, og efter nogle timers hårdt arbejde af brandvæsenet var branden slukket.

Knud Jensen Ormslev fik borgerskab som avlsmand i Aarhus d. 30. maj 1831 og blev gift med sin hustru d. 22. november 1833.

I 1837, efter nedrivningen af det oprindelige sprøjtehus ved Aarhus Domkirke, hvor den nye Nationalbank skulle opføres, placeredes den ene af byens syv brandsprøjter (Litr. D) i Knud Jensen Ormslevs baghus. Baghuset vendte ud mod Havgyden, og nøglen skulle i tilfælde af brand hentes hos skomageren overfor. Det antages, at Knud Jensen Ormslev i kraft af sit erhverv som vognmand og hans boligs placering var medlem af "Middelgades sprøjten, nr. 12" og af Købmændenes Ligbærerlav.

Død og eftermæle

Kirsten Sørensdatter døde af et slagtilfælde (apopleksi) i 1848 og Knud Jensen Ormslev var enkemand i få år, indtil han selv døde i 1852. Sønnen Jens Ormslev var da kun 12 år og han blev derefter plejesøn hos købmand Jens Jensenius Gjeding (1794-1871) i Mejlgade 20 på hjørnet til Skt. Olufs Gyde (dengang nr. 59).

Aarhus Skifteret ved auctionsdirecteur og borgmester Christian Ehlers Hertz opgjorde i september 1852 dødsboet efter Knud Jensen Ormslev som bestående af:

  • Et to-etagers forhus i 5 fag med tilbygning på to fag i to etager, samt et sidehus indrettet til beboelse for to familier
  • Et én-etages sidehus på 11½ fag indrettet til beboelse for fire familier
  • Et én-etages sidehus på 7 fag til "Port og Fourage"
  • Et én-etages baghus på 6 fag indrettet til stald
  • Desuden gårdsplads med fælles brønd.

Mandag d. 25. oktober 1852 og de efterfølgende dage solgtes indboet og andet ved en offentlig auktion i gården ved Skolegade 36B. Udover boet fra Knud Jensen Ormslev, bortsolgtes også fra jomfru Martha Bøggilds dødsbo og andre "en Deel Ind- og Udbo, bestaaende af Borde, Stole, Komoder, Sengesteder, Sengeklæder, Sølvtøi, Linned og Dækketøi, 2 Heste, 1 Ko, 1 Fjedervogn, c. 30 Traver Havre, 25 Traver Byg, 15 Traver Rug m.m." En trave svarede i Jylland til 60 neg.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Stiftstidende d. 8. oktober 1830
  • Aarhus Stiftstidende d. 11. september 1852
  • Aarhus Stiftstidende d. 11. oktober 1852
  • Aarhus Borgerbog, http://www.folketimidten.dk/soegborger.cgi
  • Se mere om flytning af sprøjtehuset og Købmændenes Ligbærerlavs Vognhus på Torben Aastrups hjemmeside her</ref>.