Christian Ehlers Hertz (1795-1866)

Fra AarhusWiki

Christian Ehlers Hertz var dansk embedsmand og borgmester i Aarhus fra 1848.

Født 28. marts 1795 i Nørhaa præstegård i Thisted Amt, død 14. januar 1866 i Aarhus.

Søn af biskop i Ribe Jens Michael Hertz og Christiana Sophie.

Gift 1823 med Inger Kirstine Sophie Kornerup (1798-1876).

C.E. Hertz blev student i 1812, sekondløjtnant ved Kongens Regiment i 1813 og ved Ingeniørkorpset i 1814, cand.jur. i 1819 og premierløjtnant i 1822. Samme år blev han byfoged og byskriver i Odense og i 1829 blev han herredsfoged og skriver i Nørre og Bølling Herreder. I 1842 blev han byfoged og byskriver i Frederikssund samt herredsfoged og skriver i Horns Herred, og i 1848 kom han til Aarhus, hvor han fik hvervet som byens borgmester borgmester og auktionsdirektør.

I 1848-1861 var han medlem af Rigsdagen og i 1864 blev han udnævnt til konferensråd.

Ikke at forveksle med Christian Peter Hertz (1796-1875), der sad i borgerrepræsentationen.