Christian Ehlers Hertz (1795-1866)

Fra AarhusWiki

Borgmester Christian Ehlers Hertz. Født 28. marts 1795 i Nørhaa præstegård, Aalborg Stift, Thisted Amt, død 14. januar 1866 i Aarhus. Han var dansk embedsmand. Søn af biskop i Ribe Jens Michael Hertz og Christiana Sophie. Gift 1823 med Inger Kirstine Sophie Kornerup (1798-1876).

C.E. Hertz blev student 1812, 1813 sekondløjtnant ved Kongens Regiment, 1814 ved Ingeniørkorpset, 1819 cand. jur., 1822 premierløjtnant, samme år byfoged og byskriver i Odense, 1829 herredsfoged og skriver i Nørre og Bølling Herreder, 1842 byfoged og byskriver i Frederikssund samt herredsfoged og skriver i Horns Herred, 1848 borgmester og auktionsdirektør i Aarhus, 1864 konferensråd. 1848—61 var han medlem af Rigsdagen.

Ikke at forveksle med Christian Peter Hertz (1796-1875), der sad i borgerrepræsentationen.