Tværgadehuset

Fra AarhusWiki
Tværgadehuset som det ser ud i dag

Huset er et bindingsværkshus, bygget omkring 1625 på hjørnet af Mejlgade og den daværende Havgyde ved den senere forsvundne Tværgade. Det er et gavlhus i to stokværk med udkragende etager båret af konsolformede knægte med beslagværksornamentik og med mønstermurværk i tavlene.

Navnet relaterer til husets oprindelige beliggenhed, der kan genfindes i det nuværende Aarhus i gadekrydset mellem Nørreport og Kystvejen.

Huset blev i 1922 flyttet til Den Gamle By og placeret i Algade over for Borgmestergården. I årene 1924-1938 rummede det Den Gamle Bys dragtmuseum. Siden 1938 har museets bogbinderværksted, gravørværksted og kurvemagerværksted været opstillet her (det sidste nedtaget i 1996).

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Birgitte Kjær og Bue Beck
  • Købstadsmuseet Den Gamle By. Aalborg 1939 og 1940
  • Peter Holm: ”Den gamle By” i Aarhus. Aarhus 1951