Viggo Ormslev

Fra AarhusWiki

Fabrikant Niels Viggo Ormslev blev født i Aarhus d. 21. september 1871 som søn af købmand Jens Ormslev. Han døde i København i 1925.

Viggo Ormslev drev efter faderens død i 1892 "Jens Ormslevs Spritfabrik" videre sammen med sin storebroder Jens Gjeding Ormslev. Da denne også døde i 1896, drev Viggo Ormslev fabrikken i Mejlgade videre, og efter en stor brand i 1901, opførtes en ny spitfabrik på Trøjborg. Denne solgte han i 1907 til "Københavns Spritfabrikker": "Viggo Ormslev indtrådte som Direktør i de sammensluttede Fabriker, som dog fortsætter Forretningen i Aarhus under samme Firma sin hidtil".

Kilder

  • Sejrs Sedler