Mindegade 4

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Trods Katholm ved Mindegade og Fredens Torv i 1965.

Mindegade 4 var en adresse på Mindegade i det centrale Aarhus. Adressen var særligt kendt for at huse en af Aarhus' ældste bygninger Trods Katholm. Mange af de samme bygninger der igennem århundreder prægede adressen findes stadig, men i dag er bygningerne fordelt på adresserne Fredens Torv 1-3. På denne adresse kan man finde gårdens hovedbygning, et gårdmiljø og to pakhuse. Bygningerne er fredet, og er beliggende på Matr. nr. 97, der er inddelt i fire sektioner.

Forhuset mod Mindegade, pakhuset mod Fredens Torv 3 og sidehusene samt muren mod Fredens Torv blev fredet i 1970.

Matr. 97b - Trods Katholm

Bygningen Trods Katholm er beliggende ud mod Mindegade og Fredens Torv, og har i dag adressen Fredens Torv 1, 1B og 1C. Bygningen, der er en af Aarhus' ældste, blev opført for Christence Brysk i år 1606. Der er siden opførelsen foretaget betragtelige ændringer i husets opbygning, længde og højde.

Læs mere her: Trods Katholm

Matr. 97a + 97c / Fredens Torv 3B - Gårdspladsen, det lille pakhus og omgivelserne

I den omfattende bog "Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer i den indre by, 1984" forlyder beskrivelsen af gårdspladsen og de øvrige omgivelser ved Mindegade 4 således: Gårdspladsen op langs med Fredens Torv er afgrænset af en smuk hegnsmur med smedejernsporte. Her foran står en række smukke gamle lindetræer.

Om det lille pakhus ud til Fredens Torv der blev opført for brændevinsbrænder Søren Thomsen i 1847 forlyder det endvidere fra samme bog:

Her ligger med facaden til Fredens Torv et ualmindeligt smukt gammelt pakhus i tre etager. Facaden omfatter ni vinduesfag. Husets sokkel når op til den underste vinduesrække, hvor den er afsluttet med et profilbånd. Det store vinkletag er pænt opskalket og nytækket med røde vingetegl og har rette gavle. I den gule facade ses pæne sprossevinduer.

Det gule pakhus, der fra gårdsiden har en idyllisk bindingsværksfacade, har i dag adressen Fredens Torv 3B.

Læs mere her: Fredens Torv 3B

Matr. 97d / Fredens Torv 3A - Det store jernpakhus

Viggo L. Rahr's pakhus i gården. Ca. 1904

Jernpakhuset blev opført i 1899 for Viggo Ludvig Rahr (1858-1931), og eksisterer stadig, men i dag på adressen Fredens Torv 3A.

Pakhuset er til dels opført i granit. De mange lagerlofter hviler på jernsøjler og jernbjælker, og de bedst-bærende søjler findes i kælderen og de nederste etager i ejendommen. Årsagen til den solide opbygning skal findes i pakhusets funktion som lager for de mange stangjern der normalt ville medføre et uhyrligt højt tryk. Pakhuset blev derfor opbygget med mange lofter fyldt med stangjern, pladejern, støbte og trukne jernrør, rørforbindelsesdele, båndjern m.m. Der fandtes desuden en sanitetsafdeling i pakhuset hvor, de på den tid moderne, vandklosetter og badekar med afløbsrør stod side om side.

Læs mere her: Fredens Torv 3A

Virksomheder og ejere i Mindegade 4

 • 1790: Gården blev erhvervet af amtsforvalter J. N Brasch
 • 1810: J. N Brasch sælger gården til Handelshuset Mussmann & Schwedler.
 • 1857: Mindegade 4 samt tilhørende pakhus på Fredens Torv blev dette år købt af Edwin Rahr for den nette sum af 23.000 rigsdaler.
 • 1911: Brødrene Kier overtager i februar dette år ejendommen.
 • 1975: Ejendommen solgt til Bruun & Sørensen.
 • 1981: Ejendommens fire bygninger solgt til Danish Turnkey Dairies
 • 1988: Revisorgruppen flytter til Fredens Torv 1-3.
 • 1991: Østifternes Forsikringsselskab overtog dette år Mindegade 4 for den nette sum af 12,5 mio. kr.
 • 2002: EDC Erhverv Poul Erik Bech etablerer et kontor for ejendomshandel på 1. sal i Trods Katholm.

2009 - Planlagt kontortilbygning skrinlagt

I sensommeren 2009 havde Tegnestuen A20, på vegne af bygningens ejer, fremsat forslag om en kontortilbygning mellem ejendommene Fredens Torv 3A og Fredens Torv 3B. Byggetegningerne viser, at de to eksisterende ejendomme skulle forbindes med en tilbygning i moderne stil. Forslaget blev, fra kommunens side, afvist med begrundelsen, at den nye tilbygning ville forringe lysforholdene for naboejendommen væsentligt.

Se også

Mindegade 4 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Mindegade 4

Litteratur og kilder

 • Den indre by Århus. Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer / : Århus kommune. Magistratens 2.afdeling ; : Århus (kommune). Udvalget for bygnings- og miljøbevaring
 • Harboe, Rolf, et. al. De danske Byerhverv i Tekst og Billeder. Lehmann & Stage. P. Petersens Bogtrykkeri. 1904. Print.
 • Slots- og kulturstyrelsen, Fredede og bevaringsværdige bygninger, https://www.kulturarv.dk/fbb/