Trods Katholm

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Fredens Torv 1)
Indlæser kort...
Trods Katholm ved Mindegade og Fredens Torv i 1965.

Trods Katholm er en af Aarhus ældste bygninger, og har tidligere haft adresse på Mindegade 4. I dag er adressen ændret til Fredens Torv 1 (med baghuse Fredens Torv 1-3).

Det samlede ejendomskompleks var tidligere fredet, men i 2018 blev fredningen for forhuset med begge sidehuse på Fredens Torv 1 og 1B ophævet, mens fredningen af pakhuset; Fredens Torv 3B og muren mod Fredens Torv blev bibeholdt.

Første grundmurede hus uden for Aarhus købstadgrund

Trods Katholm blev opført i 1606 for Christence Bryske (1545-1611), enke efter Thomas Fasti af Katholm Gods, og var efter sigende det første grundmurede stenhus opført i Aarhus syd for åen. Oprindeligt var hovedhuset både længere og højere, end det står i dag, hvor kun det nederste fag er bevaret af den oprindelige bygning.

Efter Christences død gik huset i arv til hendes bror Karl Bryskes familie. I 1639, da skriver Anders Bertelsen døede, benævntes bygningen som en del af hans ejendom. I 1663 købte kongen bygningen af stiftsamtmand Erik Rosenkrantz, for at indrette det til kornmagasin.

Bolig og kornmagasin

Huset bliver i starten af 1700-tallet købt af kongelig proviantskriver Christen Wegerslev for 1040 daler. Næste ejer af huset bliver assessor Jørgen Pedersen Westergaard, som havde en købmandsgård i Vestergade 49. Udover købmandsgården og Trods Katholm ejede Westeraard også en række små bindingsværkshuse, som han havde ladet opføre langs Fiskergade. Disse blev lejet ud til fattige familier. I 1761 var Trods Katholm ejet af Westergaards enke, men beboet af sønnen Johan Arndt Westergaard. Stueetagen blev benyttet til bolig, mens de øverste etager blev benyttet som kornmagasin. I 1764 køber amtsforvalter Jens Thygesen Trods Katholm ved auktion. Ved dennes død køber amtsforvalter og kammerråd Brasch huset.

Bygningen reduceres

Baggården til Trods Katholm

Ud fra brandtaksationen fra 1801 ses det, at ejendommen på dette tidspunkt bestod af et hovedhus på 14 fag i to etager med otte jernkakkelovne. Sammenlignet med en brandtaksation fra 1791 er hovedhuset blevet seks fag kortere samt to etager lavere. Derudover fandtes der i 1801 et mindre sidehus med værelser og køkken, diverse mindre bygninger til vognremise, stald, vaskehus, folkestue, bryggers og brændehus. Endeligt fandtes et andet og større sidehus på 24 fag i en etage. Det var opført i egebindingsværk og indeholdte værelser, skriverstue og syv jern kakkelovne. I haven var opført et sekskantet grundmuret lysthus. I alt var taksationssummen 6250 rigsdaler.

I midten af 1800-tallet er Trods Katholm ejet af et interessentselskab ejet af tre mand: Brændevinsbrænder Søren Thomsen (1789-1857), Aarhus Stift, politiker, prokurator og ejer af Moesgård Torkild Christian Dahl (1807-1872) og prokurator og embedsmand J. Chr. Hee (1806-1861). Af disse var Thomsen oprindeligt ejer af jorden i området og desuden ejer af Trods Katholm.

En del af et interessentskab

Brændevinsbrænder Thomsen afviklede i 1846 sin oprindelige forretning og satte samtidig sin tofter ved Jægergårdsmarken til salg, hvorved han igangsatte hele udstykningen. Tofterne blev derefter overtaget af det nævnte interessentskab, der også købte Trods Katholm (som Thomsen senere overtog alene og satte til salg i 1853). Thomsen opførte i 1847 desuden det nu fredede pakhus på torvet, hvorefter han lod følgende indrykke i Århus Stiftstidende: ”Nogle Kornlofter i mit nye Pakhuus ere at faae tilleie. Aarhuus, den 26. December 1848, S. Thomsen.”

Under interessentselskabets eje sælges haven fra Trods Katholm, og Fredens Torv anlægges.

Rahrs tekniske Forretning A/S

I 1857 købte købmand Edwin Friedleif Rahr Trods Katholm, og 40 år senere overtog sønnen Viggo Ludvig Rahr ejendommen. I 1900 lod Rahr hovedbygningen gennemgå en større æstetisk forandring med Thorkel Møller, som arkitekt.

Læs mere her: Rahrs tekniske Forretning A/S

Brødrene Kier A/S

I 1911 sælger Rahr ejendommen videre til overretssagfører Kier, som i 1921 testamenterer Trods Katholm til virksomheden Brødrene Kier A/S, der blev drevet af sønnerne Wilhelm og Aage Kier (1888-1941).

I 1946 gennemgik bygningen en gennemgribende renovering, som også havde til formål at afdække bygningens oprindelige konstruktion.

I 1975 solgte Brødrende Kier A/S ejendommen til ingeniørfirmaet Bruun & Sørensen. I 1981 blev bygningen endnu engang renoveret og samme år overtaget af firmaet Pasilac Danish Turnkey. Syv år senere overtog Dananova Contractors A/S bygningen. Da firmaet gik konkurs, var det Forsikringsselskabet Østifterne, Jylland A/S, der blev de nye ejere.

Henvisninger

Eksterne henvisninger

Kilder

  • Th. Rasmussen, Trods Katholm - Kongelig Majestæts Magasinhus ved Mindet i Aarhus og dets Ejere, artiklen i Aarhus Stifts Årbøger, Historisk Samfund for Aarhus Stift, 1951