Jens Thygesen

Fra AarhusWiki

Amtsforvalter Jens Thygesen 1732-10/8-1789.

1759 blev Thygesen adjungeret amtsforvalter over Haveballegaard, Kalø og Stjerneholm Amter. Jobbet overtog han efter sin farbror, Emanuel Thygesen.

Thygesen købte i 1764 huset Trods Katholm og flyttede fra sin gård på Mindet, hvor han tidligere havde boet.

Thygesens første hustru var Cicilia Marie Marcussen, hun døde i 1782. Anden gang blev han gift med Sophie Føns af Ahrengaard.

Thygesen døde i 1789 og blev bisat i det Lindenovske Kapel i Domkirken, senere blev han flyttet til Tved Kirke på Mols. I Aarhus Stifts Årbøger fra 1951 kan man læse følgende beskrivelse af Thygesen:

” Thygesen omtales om en ejegod Mand. En redelig Embedsmand og driftig Patriot. Han var den første, der i Aarhus anlagde en Sæbe- og Garvefabrik, plantede Tobak og Rasp. Han var en initiativrig og Kapitalstærk Mand, ejede og opførte flere større og mindre Gaarde og Huse i Aarhus. Foruden Ejendommen paa Mindegade og en Gaard paa Tangen, ejede han bl.a. Mejlgade.”

Henvisninger

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.153845 longitude=10.209944> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.209944, 56.153845] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>