Jens Christian Hee (1806-1861)

Fra AarhusWiki

Prokurator Jens Christian Hee, medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 11. januar 1861 - 4. oktober 1861.

Født 8. februar 1806 i Todbjerg sogn, Randers amt, død 4. oktober 1861 i Aarhus. - Forældre: sognepræst Jacob Hee og hustru Anna Nicoline Svitzer. - Gift 14. oktober 1847 med Ulrikke Eleonora Helene Helm, født 17. april 1819, død 6. januar 1891 i København.  

Offentligt

Jens Christian Hee var krøbling som følge af et alvorligt fald som barn. I 1830 havde han taget sin dansk-juridiske eksamen, og derefter blev han ansat hos borgmester og byfoged Fleischer i Aarhus. I 1838 blev han så fuldmægtig hos by- og rådstueskriver, kancelliråd Jacob Willads Engelsted og to år senere blev han så underretsprokurator. J.C. Hee slog også især sine folder inden for ejendomshandel og spekulation ved grundsalg. Sammen med sin ven og forretningsforbindelse Torkild Christian Dahl (1807-1872) til Moesgaard ejede han et stort område, hvor blandt andet Fredens Torv senere blev udstykket af. Hee skildres som meget hjælpsom og livsglad med mange venner. Hans poetiske åre udmøntede sig blandt andet i sangskriveri til festlige lejligheder.

Politik

Jens Christian Hee var medlem af Borgerrepræsentationen fra den 11. januar 1861 til den 4. oktober 1861. Han konstitueredes som borgmester ialt tre gange, men var ellers glad for sin plads som leder for byens administration. I 1853 sad han i byrådet for de konservative, dog havde han året forinden stemt på Hother Hage, som var nationalliberal. I Aarhus retsvæsen var han også en bekendt herre.

Litteratur og Kilder