Jacob Willads Engelsted

Fra AarhusWiki

Jacob Willads Engelsted, født 20. august 1786, død 19. december 1854 var rådmand i Aarhus i perioden 1825-1854. Han var desuden ritmester ved 3. Dragonregiment og blev senere kancelliråd og by- og rådstueskriver.

Engelsted voksede op i Rising ved Svendborg, hvor hans far, Otto Jacob Engelsted ejede et gods.

Militærmand

Hvornår Engested begyndte i hæren vides ikke. I 1823 arbejdede han i Aarhus som løjtnant. Han blev senere udnævnt til ritmester ved det 3. Dragonregimentet. En ritmester var en slags underafdelingschef i et rytterregiment.

Embedsmand

Engelsted havde flere forskellige stillinger ved administrationen i Aarhus og på landsplan. Han var medlem af Aarhus Borgerrepræsentation i Aarhus.

Omkring 1845 blev Engelsted udnævnt by- og rådstueskriver, en stilling som han havde indtil sin død.

Engelsted var også kancelliråd, hvilket var en titel som blev givet til personer i statstjenesten.

Privat

Engelsted var gift med Else Susanne Neergaard. Parret boede flere steder i byen blandt andet i Graven, på hjørnet af Skolegade og Kannikegade og på Store Torv.

Parret fik fire børn sammen: Susanne Leosine Engelsted, Dorthea Marie Engelsted, Carl Sophus Marius Neergaard Engelsted, Otto Ulrick Sigvardt Neergaard Engelsted og Malthe Jacob Peder Neergaard Engelsted.

Engelsted var med til at stifte Aarhus Borgerlige Skydeselskab i 1834.

Engelsted døde i 1845 i Aarhus. I den forbindelse blev følgende annonce indrykket i Aarhus Stiftstidende: ”Døden har atter berøvet os En af vor Byes ældste Embedsmænd og Magistratsmedlemmer: Cancelliraad, Raadmand samt By- og Raadstueskriver Engelsted, der igaar Aftes hensov blidt og roligt, efter længere Tids Svaghed.”

Henvisninger

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.176465 longitude=10.226941> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.226941, 56.176465] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>