Fredens Torv 3A

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Fredens Torv 3A er en adresse på Fredens Torv hvorpå der ligger en større etagebygning oprindeligt opført som jernpakhus i 1899 for Viggo Ludvig Rahr. Adressen er del af et større ejendomskompleks beliggende på Fredens Torv 1-3 som tidligere tilhørte adressen Mindegade 4. Pakhuset er tegnet af arkitekt Thorkel Møller.

Viggo L. Rahr's pakhus i gården. Ca. 1904

Pakhuset er til dels opført i granit. De mange lagerlofter hviler på jernsøjler og jernbjælker, og de bedst-bærende søjler findes i kælderen og de nederste etager i ejendommen. Årsagen til den solide opbygning skal findes i pakhusets funktion som lager for de mange stangjern der normalt ville medføre et uhyrligt højt tryk. Pakhuset blev derfor opbygget med mange lofter fyldt med stangjern, pladejern, støbte og trukne jernrør, rørforbindelsesdele, båndjern m.m. Der fandtes desuden en sanitetsafdeling i pakhuset hvor, de på den tid moderne, vandklosetter og badekar med afløbsrør stod side om side.

I slutningen af 1900-tallet blev pakhuset benyttet til kontorlokaler.

Galleri

  • Pakhuset i Februar 2019
  • Jernstænger i pakhusets kælderetage.

Fredens Torv 3A på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=23657

Litteratur og kilder

  • Den indre by Århus. Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer / : Århus kommune. Magistratens 2.afdeling ; : Århus (kommune). Udvalget for bygnings- og miljøbevaring
  • Harboe, Rolf, et. al. De danske Byerhverv i Tekst og Billeder. Lehmann & Stage. P. Petersens Bogtrykkeri. 1904. Print.
  • Slots- og kulturstyrelsen, Fredede og bevaringsværdige bygninger, https://www.kulturarv.dk/fbb/
  • Thyge Klemann. Arkitekter i Aarhus.