Lille Torv 1-3

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Den secherske købmandsgård på Lille Torv, hjørnet mellem Immervad og Vestergade, bygget i 1597. Over døren på hjørnet ses et skilt med påskriften "H. W. Secher", og længst til højre i ejendommen kan man se Jacob Zeuners boghandel med udstillingsvinduer. Hammerschmidt Foto, 1873, Aarhus Stadsarkiv.
Opbygningen af Magasin på Lille Torv 1-3. Fotograf: Børge Andre Venge, 1964, Aarhus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling.

Lille Torv 1-3 (Immervad 2) har gennem tiden rummet tre forskellige, bemærkelsesværdige bygninger. På matriklen ligger i dag Magasins store, moderne bygning med glas- og stålfacade, der er tegnet af arkitekterne, Aage Christian Nielsen (1903-1977) og Poul Andersen.

I 1597 opførte rådmand Niels Christensen Skriver og hans hustru Citzel Persdotter en trelænget købmandsgård på matriklen. Da den senere kom i H. W. Sechers (1816-1890) eje, blev gården kaldt Den Secherske Gård. Secher blev den sidste købmand på adressen. Gården beholdt sin funktion som købmandsgård frem til 1872, hvor den blev delt op i flere lejligheder og butikker.

Landsudstillingen og Den Gamle By

I 1908 blev købmandsgården taget ned og herefter bygget op som en del af den historiske udstilling på Tangkrogen under Landsudstillingen i Aarhus. Herefter blev den flyttet til den såkaldte Selskabshave ved Vesterbro, der senere blev Den Gamle By, som netop kunne etableres på grund af erhvervelsen af bygningen. Her går bygningen under navnet Borgmestergården, fordi den i en periode i 1600-tallet samt i starten af 1700-tallet ikke blot var købmandsgård, men også husede byens borgmester.

Thorkel Møllers bygning

Efter købmandsgården var fjernet, blev der i 1908-1909 bygget en ny bygning på grunden. Ejendommen var tegnet i nyklassicistisk stil af Thorkel Møller og fik fire etager samt en tagetage. I bygningens stueetage lå der forskellige butikker, og over dem var der indrettet lejligheder. Boghandler Jacob Zeuner og kakkelovnsforhandler Fr. Winsløw Eftf. holdt blandt andet til i huset.

Magasin du Nord

Magasin du Nord havde allerede fra 1940 lejet butikslokaler til udstilling i ejendommen og opkøbte den derefter i 1961. Stormagasinet havde siden Anden Verdenskrig rådet over naboejendommene på Immervad 6 og 8 og var fra 1954 begyndt at opkøbe, nedrive og bygge nyt langs Immervad og Åboulevarden.

I 1963 påbegyndtes nedrivningen af bygningen på Lille Torv 1-3, så stormagasinet i stedet kunne udvides. Den første del af byggeriet, der strakte sig over Lille Torv 1-3 samt Immervad 4 og 2B, stod færdig i 1964 og den sidste i 1971. Den fem etager store bygning i glas og stål, der nu er Magasin, blev tegnet af arkitekterne Aage Christian Nielsen (1903-1977) og Poul Andersen.

Se også

Lille Torv 1-3 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Lille Torv 1-3

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolaj Falberg Jensen: "Torvehuse", Turbine Forlaget og Aarhus Byhistoriske Fond, 2021
  • ”Butik i Aarhus” udgivet af Århus Byhistoriske Udvalg i 1981
  • Preben Rasmussens Samling