Fr. Winsløws Eftf.

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Fr. Winsløw Eftf.)

Firmaet Fr. Winsløw Eftf. solgte forskellige slags støbegods og sanitetsartikler


Firmaets start

Fr. Winsløws blev grundlagt i 1843 af Hans W. Secher som en kolonialforretning. Secher byggede firmaet på Christian Bagge Frausings købmandsforretning som han overtog samme år. Han ændrede firmaets navn til sit eget navn. Firmaet lå på Immervad. Secher bragte følgende annonce om sit varesortiment i Århus Stiftstidende i 1856: "H.V.Secher har oplag af Støbegods fra H.Schmidts Fabrik i Aalborg ... og Avlsredskaber fra H.F.Allerups Fabrik i Odense: Tærskemaskiner, Hakkelsesmaskiner, Frø- og Kornsaamaskiner...Rigaer-Hør Bornholmsk cement." I 1872 blev kolonialforretningen udskilt og firmaet fokuserede i stedet på støbegods og sanitetsartikler. Firmaet blev med tiden mest kendt for deres handel med kakkelovne, som de købte fra mange forskellige steder. De var faste kunder hos Aalborg Støberi.

Fr. Winsløw overtager

I 1883 blev firmaet overtaget af Fr. Winsløw, som ændrede firmaets navn til Fr. Winsløv, opkaldt efter ham selv. I forbindelse med overtagelsen var følgende annonce indrykket i avisen: "Efter idag at have overdraget Hr. Fr .Winslew den af mig i mange Aar førte Forretning paa Immervad Nr. 2, bevidner jeg herved mine ærede Kunder min bedste Tak for den mig viste Tillid og Velvilie, og haaber at denne maa blive overført paa min Efterfølger. H.V.Secher Aarhuus, d.1.juli 1883 Efter Dags Dato at have overdraget Hrr. H.V. Sechers Forretning, vil jeg under Firma "H.V. Sechers Efterfølger" saavidt muligt søge at fortsætte i det samme gamle Spor og anbefaler mig til d'Hrr Forbrugeres Velvillie. Aarhuus, d. 1. Juli 1883 Fr. Winslew"

Firmaet bliver til Fr. Winsløw's Eftf.

I 1907 blev en af firmaet mangeårige medarbejdere, Jens Michael Jensen, optaget som ansvarlig deltagere. Michael Jensen blev i 1908 eneindehaver af firmaet efter at Frederik Winsløw trak sig tilbage til herregårdslivet. Herefter kom firmaet til at hedde Fr. Winsløw’s Eftf. Firmaet var med på Landsudstillingen i Aarhus hvor man kunne læse følgende om en kakkelovn:

”Ordet Kakkelovn vækker højst forskellige Forestillinger, naar det bliver sagt alene, lidenskabsløst, lige ud i Luften. Hos den ene fremkalder det Billedet af et rødglødende, spruttende Uhyre, som man skal holde sig saa langt fra som muligt og alligevel sørge for at fodre tit og ofte, da den ellers forvandler sig til det koldeste af alt køligt. Den Slags Kakkelovne er som hine Kvinder, der kun kan elske eller hade”

I 1909 flyttede firmaet til nye lokaler på Lille Torv 1-3 . Jens Michal Jensen optog i 1948 Osvald Nielsen som medindehaver.

Firmaet ligger i dag på Søren Frichs vej.

Kilde

  • Preben Rasmussens samling
  • Sejrs Sedler