Frederik Christian Frantz Winsløv

Fra AarhusWiki

Købmand Frederik Christian Frantz Winsløw, 1853-1938

Winsløw overtog Hans W. Sechers forretning i 1883. Han drev firmaet der solgte støbejernsvare under flere forskellige navne – Fr. Winsløw, Fr. Winsløws Eftf. Og Winsløw Grovvareforretning. Da han overtog forretningen i 1883 blev der bragt følgende annonce i Århus Stiftstidende:

”Efter idag at have overdraget Hr. Fr .Winslew den af mig i mange Aar førte Forretning paa Immervad Nr. 2, bevidner jeg herved mine ærede Kunder min bedste Tak for den mig viste Tillid og Velvilie, og haaber at denne maa blive overført paa min Efterfølger. H.V.Secher Aarhuus, d.1.juli 1883 Efter Dags Dato at have overdraget Hrr. H.V. Sechers Forretning, vil jeg under Firma "H.V. Sechers Efterfølger" saavidt muligt søge at fortsætte i det samme gamle Spor og anbefaler mig til d'Hrr Forbrugeres Velvillie. Aarhuus, d. 1. Juli 1883 Fr. Winslew”

Winsløw arbejde i firmaet gennem mange år, indtil han i 1907 overdrog det til en af hans ansatte Jens Michael Jensen.

Privatliv

Winsløw var gift med Elisabeth Johanne Krøyer(1861-). Parret fik flere børn. Blandt andet datteren Tonnie Theodora Winsløv.

Winsløws 70 års fødselsdag i 1924 var der indrykket følgende annonce i Aarhus Stiftstidende: Fredag 70 Aar - en Del Aar siden, Winsløw solgte sin kendte Støbejernsforretning paa Lilletorv til Købmand Michael Jensen og derefter flyttede fra Byen - dog ikke glemt. I 25 aar drev Winsløw Grovvareforretning i Aarhus - Kunst- og litterært interesseret - mange Ungdomsaar i Udlandet gav vid Horisont - tog ikke Del i offentlige Sager. Winsløw bor nu i en Villa i Nærheden af Randers og tæt ved Dronningborg, der ejes af hans Svigersøn, Hr. Stilling.”

Kilder

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.157209 longitude=10.206803> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.206803, 56.157209] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>