Åboulevarden 69

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Åboulevarden 69 er en adresse på Åboulevarden mod hjørnet af Emanuel Sejrs Gade. På adressen ligger en imposant bygning i to etager af granit og røde mursten tegnet af arkitekterne Eggert Christoffer Achen (1853-1913)Eggert Christoffer Achen og Thorkel Møller og opført i årene 1910-12. Den markante bygning blev opført for Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening, senere kendt som Kreditforeningen Danmark og Realkredit Danmark.

Ny Jydske Kjøbstad-Creditforenings bygning på Åboulevarden 69 i 1912

Kreditforeningerne oplevede i disse år en markant vækst, og den nye gedigne bygning kunne siges at afspejle virksomhedens ekspansion i arbejdsopgaver og ansatte. Og bygningens soliditet kunne samtidig siges at signalere den soliditet og tro på fremtiden, der var kendtegnende for tiden umiddelbart før første verdenskrig. Arkitektonisk bevæger bygningen sig ganske frit inden for et væld af stilarter som klassisk barok inspireret af renæssancens idealer, engelsk barok og jugendstil.

Bygningens imposante udtryk skyldes ikke mindst de tunge røde teglmure, facadens granitdetaljer samt den også i granit udførte fortrappe. Bygningens lidt tilbagetrukne placering væk fra selve gadeforløbet tjener også til at understrege det imposante udtryk. I 1984 opførtes en tilbygning tegnet af arkitektfirmaet Kjær og Richter. Denne har form som en pavilion, er opført i beton og beklædt med mørkerøde tegl med en hvid trækonstruktion. Bygningen blev senest renoveret i 2021.

Kreditforeningens etablering i Aarhus

Ny jydske Kjøbstad-Creditforening blev oprettet i 1871 i Hjørring, men overflyttet til Aarhus i 1878. Først havde den til huse på 1. sal i en ejendom på Immervad hos boghandler Theodor Valdemar Thrue. I årene 1880-1885 holdt foreningen til på førstesalen i Hans Broges nyopførte ejendom i Mindegade 10. Foreningens vækst skabte dog hurtigt pladsproblemer, ikke mindst fordi de mange panteprotokoller skulle opbevares i brandsikre omgivelser.

I 1885 fik foreningen egen bygning i Grønnegade 71 (dengang Ny Grønnegade) i en hjørnebygning mod Nørre Allé. Kreditforeningen blev etableret efter initiativ af de jyske købstadkommuners delegerede og skulle træde i stedet for den første købstadkreditforening, Kreditforeningen for Kjøbstadgrundejere i Nørrejylland fra 1851, der var gået ned i kølvandet på Pengekrisen 1857.

Formålet med disse første kreditforeninger var at finansiere moderniseringen af købstadssamfundene gennem udstedelse af realkreditlån i en forening med kollektiv hæftelse. Lånene blev ydet som 1. prioritets pantesikkerhed i fast ejendom og blev udbetalt i obligationer. Før kreditforeningernes dannelse var ejendomsmarkedet finansieret gennem private lån og pantebreve, dog var der en mindre kreditkasse i København fra 1797. Kreditforeningerne udsprang ligesom den øvrige foreningsdannelse af Grundlovens foreningsfrihed.

I 1972 blev foreningen fusioneret med Østifternes Kreditforening, Grundejernes Hypotekforening og Provinshypotekforeningen for Danmark til den nye Kreditforeningen Danmark, nu Realkredit Danmark.

Kreditforeningen Danmark på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Kreditforeningen Danmark

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Huset på Åboulevarden. Mogens Brandt Poulsen, Århus Arkitekturguide. Bestil materiale
  • Den nye Kreditforening for Kjøbstadgrundeejere (Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening) Aarhus 1871 - 25. Januar - 1921. Et Jubilæumsskrift. Eliassen, P, Kolding 1921.