Theodor Valdemar Thrue

Fra AarhusWiki
Theodor Valdemar Thrue

Boghandler og bogtrykker Theodor Valdemar Thrue, (kendt som Th. Thrue)

Født i Aarhus 1. november 1864 - død i Aarhus 11. november 1929.

Søn af Matthias Theodor Thrue (1833-1890) og hustru Camilla Caroline Nielsen. Blev gift 1899 med Johanne Marie Sørensen.

Var i lære dels hos sin far, dels hos Erh. Flensborg i Roskilde og hos boghandler i Leipzig.

Var 1888 ordonansofficer hos general Carl Christian Zahlmann.

Løst borgerskab 1891. Overtog Th. Thrues Bogtrykkeri i 1890 efter faderen.

Fra 1904 kasserer for Aarhus Borgerlige Skydeselskab, hvor han flere gange blev kåret som fuglekonge. Det var også skydeselskabet der finansierede hans gravsten ved hans død i 1929. Gravstenen findes på Nordre Kirkegård.

Litteratur og kilder