Carl Christian Zahlmann (1830-1920)

Fra AarhusWiki

Carl Christian Zahlmann (født 25. maj 1830 i København, død 23. juni 1920) var en dansk officer.

Zahlmann blev i 1843 landkadet og i 1847 sekondløjtnant. I 1848 deltog han i kampene ved Nybøl og Dybbøl samt i slaget ved Isted. I 1849 blev Zahlmann premierløjtnant, og fra november 1850 til marts 1859 var han ansat ved 6. Linjebataljon. Efter fra december 1864 at have været til tjeneste ved 12. Bataljon, udnævntes han ved gennemførelsen af Hærloven af 1867 til kaptajn af Generalstaben.

I 1879 forfremmedes Zahlmann til oberst og chef for 16. Bataljon, 1882-86 var han stabschef ved 2. Generalkommando og derefter chef for 8. Regiment, indtil han i 1888 udnævntes til generalmajor og chef for 1. jyske Brigade.

I 1892 fik han Kommandørkorset af Dannebrogordenen af 1. grad. I 1897 forflyttedes han til København som chef for 1. Sjællandske Brigade, fra hvilken stilling han på grund af alder afskedigedes i 1900; samtidig fik han Storkorset af Dannebrog.

Zahlmann var frimurer og ordførende mester i St. Johanneslogen i Aarhus.

5. maj 1863 havde han ægtet Johanne Marie Bornemann (12. februar 1841 - 1926), datter af universitetsprofessor Frederik Christian Bornemann.

Litteratur og kilder

  • Zahlmann, C.C. i Dansk Biografisk Leksikon (1. udgave, bind 19, 1905), forfattet af P.N. Nieuwenhuis
  • Zahlmann, C.C. i Kraks Blå Bog, udgivet af Ove Krak (1910)