Grønnegade 71

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Forretningsejendom og historisk domicil på hjørnet af Grønnegade og Nørre Allé.

Byhistorisk og arkitektonisk betydning

Bygningen blev opført i 1884 af Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening, i dag Realkredit Danmark. Den blev taget i brug i 1885. Det var et af de allerførste eksempler på et finansdomicil i palazzo-stil i Aarhus, og det var samtidigt den ældste, stadig eksisterende ejendom opført af en finansinstitution i byen. Arkitekten fremgår ikke af byggesagen, men kan formodentligt identificeres fra kreditforeningens bevarede arkiv på Erhvervsarkivet.

Ny Jydske-Kjøbstad Creditforening, ca. 1900.

Baggrund og oprettelse

Ny jydske Kjøbstad-Creditforening blev oprettet i 1871 i Hjørring, men overflyttet til Aarhus i 1878. Først havde den til huse på 1. sal i en ejendom på Immervad hos boghandler Thrue. I årene 1880-1885 holdt foreningen til på førstesalen i Hans Broges nyopførte ejendom i Mindegade 10. Foreningens vækst skabte dog hurtigt pladsproblemer, ikke mindst fordi de mange panteprotokoller skulle opbevares i brandsikre omgivelser.

I 1885 fik foreningen derfor denne bygning i Grønnegade 71 (dengang Ny Grønnegade). Foreningen har tilsyneladende ikke haft midler til selv at opføre ejendomme, for den aftalte med købmand Hans Broge, at han lod bygningen opføre efter foreningens tegning og overdrog den til foreningen, når den stod færdig og i øvrigt blev fundet tilfredsstillende. Prisen skulle svare til omkostningerne. Det skulle være en to-etages bygning. Foreningen fik hele stueetagen, og forretningsføreren flyttede ind på førstesalen. Der var centralvarme fra kælderen.

Kreditforeningen

Formålet med disse første kreditforeninger var at finansiere moderniseringen af købstadssamfundene gennem udstedelse af realkreditlån i en forening med kollektiv hæftelse. Lånene blev ydet som 1. prioritets pantesikkerhed i fast ejendom og blev udbetalt i obligationer. Før kreditforeningernes dannelse var ejendomsmarkedet finansieret gennem private lån og pantebreve, dog var der en mindre kreditkasse i København fra 1797. Kreditforeningerne udsprang ligesom den øvrige foreningsdannelse af Grundlovens foreningsfrihed

Kreditforeningen fraflytter

Kreditforeningen befæstede sin position som Nørrejyllands førende kreditforening, og der var ikke længere plads i bygningen. I 1912 tog foreningen derfor det store domicil på Åboulevarden 69 i brug. Grønnegade 71 blev herefter overtaget af købmand J. Abildgaard Stabell. Siden da, rummede bygningen detailhandel og lejligheder, og der blev drevet et pensionat på adressen i 1930'erne.

Bygningsmæssige ændringer

I 1913 blev de første butiksvinduer etableret i stueetagen i forbindelse med købmandsforretningen. I 1928 blev der indrettet endnu en butik i den resterende del af stueetagen. Efterfølgende har der her været flere ombygninger - senest i forbindelse med en stor malerforretning. I 1914 blev der etableret 2 lejligheder og 3 pigeværelser i bygningens mezzanineetage med en stor muret kvist mod Grønnegade og flere større vinduer mod Nørre Allé på bekostning af den ellers gennemgående konsolgesims. Det oprindelige skifertag er i nyere tid udskiftet til tagpap.

I 2012 lukkede farveforretningen Glodi som den foreløbigt sidste butik på stedet.

Debateret nedrivning

På trods af mange indsigelser fra ejerforeninger, butikker og eksperter, bl. a. fra kommunens eget "Lokalt Kulturmiljøråd", som pegede på ejendommens historiske værdi for bymiljøet, besluttede Aarhus byråd i 2014 med stort flertal, at tillade nedrivningen af bygningen. I dets sted, blev et 5. etagers hus med butik i stuen og lejeboliger opført.

Grønnegade 71 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Grønnegade 71

Litteratur og kilder