Kreditforeningen Danmark

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

På hjørnet af Emanuel Sejrs Gade og Åboulevarden i en imposant bygning fra 1912 har Kreditforeningen Danmark (i dag Realkredit Danmark) til huse.

Ny Jydske Kjøbstad-Creditforenings bygning på Åboulevarden 69 i 1912

Den gedigne bygning er tegnet af arkitekterne Eggert Achen og Thorkel Møller til det, der dengang hed Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening. Kreditforeningerne oplevede i disse år en markant vækst, og den nye bygning kunne siges at afspejle virksomhedens ekspansion i arbejdsopgaver og ansatte. Og bygningens soliditet kunne samtidig siges at signalere den soliditet og tro på fremtiden, der var kendtegnende for tiden umiddelbart før første verdenskrig. Arkitektonisk bevæger bygningen sig ganske frit inden for et væld af stilarter som klassisk barok inspireret af renæssancens idealer, engelsk barok og jugendstil.

Bygningens imposante udtryk skyldes ikke mindst de tunge røde teglmure, facadens granitdetaljer samt den også i granit udførte fortrappe. Bygningens lidt tilbagetrukne placering væk fra selve gadeforløbet tjener også til at understrege det imposante udtryk. I 1984 opførtes en tilbygning tegnet af arkitektfirmaet Kjær og Richter. Denne har form dom en pavilion, er opført i beton og beklædt med mørkerøde tegl med en hvid trækonstruktion. Bygningen er senest blevet renoveret i 1996.

Etablering i Aarhus

Ny jydske Kjøbstad-Creditforening blev oprettet i 1871 i Hjørring, men overflyttet til Aarhus i 1878. Først havde den til huse på 1. sal i en ejendom på Immervad hos boghandler Theodor Valdemar Thrue. I årene 1880-1885 holdt foreningen til på førstesalen i Hans Broges nyopførte ejendom i Mindegade 10. Foreningens vækst skabte dog hurtigt pladsproblemer, ikke mindst fordi de mange panteprotokoller skulle opbevares i brandsikre omgivelser.

I 1885 fik foreningen egen bygning i Grønnegade 71 (dengang Ny Grønnegade) i en hjørnebygning mod Nørre Allé. Kreditforeningen blev etableret efter initiativ af de jyske købstadkommuners delegerede og skulle træde i stedet for den første købstadkreditforening, Kreditforeningen for Kjøbstadgrundejere i Nørrejylland fra 1851, der var gået ned i kølvandet på Pengekrisen 1857.

Formålet med disse første kreditforeninger var at finansiere moderniseringen af købstadssamfundene gennem udstedelse af realkreditlån i en forening med kollektiv hæftelse. Lånene blev ydet som 1. prioritets pantesikkerhed i fast ejendom og blev udbetalt i obligationer. Før kreditforeningernes dannelse var ejendomsmarkedet finansieret gennem private lån og pantebreve, dog var der en mindre kreditkasse i København fra 1797. Kreditforeningerne udsprang ligesom den øvrige foreningsdannelse af Grundlovens foreningsfrihed

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Huset på Åboulevarden. Mogens Brandt Poulsen, Århus Arkitekturguide. Bestil materiale
  • Den nye Kreditforening for Kjøbstadgrundeejere (Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening) Aarhus 1871 - 25. Januar - 1921. Et Jubilæumsskrift. Eliassen, P, Kolding 1921.