Kannikegade 14

Fra AarhusWiki
Prins Christian (X) og prinsesse Alexandrine ankommer til festmiddag i Polyhymnia.

Kannikegade 14 – klubbygning og avishus

Borgerne spiller selv teater

Bygningen har først og fremmest rummet den borgerlige klub Polyhymnia og senere Århus Stiftstidende.

Polyhymnia var handelsborgerskabets, embedsmændenes, officerernes og katedralskolelærernes klub. Klubben opstod i 1814, da Kronprindsens Klub med rødder tilbage til 1772 og Det forenede dramatiske Selskab fra 1800 blev slået sammen. Det dramatiske selskab samlede borgerne – høje som lave – på scenen, hvor de kastede sig over verdenslitteraturens klassikere. Aarhus var dog ikke stor nok til to borgerlige sammenslutninger.

Polyhymnia flyttede i 1815 ind i de nye klublokaler i Kannikegade. Det første klubhus lå på hjørnet til Skolegade (nuværende nr. 18), men hele anlægget svarede til de nuværende nr. 14-18.

Kannikegade var i tiden her op til kun sparsomt udbygget. På hjørnegrunden mod den nuværende Harald Skovbys Gade lå der haver tilhørende stiftsprovsten og den ene residerende kapellan til Domkirken. Fra hjørnet mod Skolegade og hen mod det sted, hvor nr. 14 senere blev anlagt, strakte sig købmand og rådmand Hasselbalchs gård med en stor have, der gik helt ned til åen. Hasselbalchs gård var i 1796 overgået kortvarigt til borgmester og hospitalsforstander Niels Rohde, som i 1799 solgte den til Kronprindsens Klub. Klubben lejede samtidig de to tilstødende haver, som de senere i 1806 købte.

Den første klubbygning blev således opført af Kronprindsens Klub. Den havde et forhus på 16 fag og med to etager i grundmur til gaden; der var også et egetræbindingsværkshus til gården. Der var tillige nogle mindre sidehuse og en garage. I haven var der kegleplads og en promenade, som længe var borgerskabets yndlingssøndagsbeskæftigelse.

Klubhuset havde havestue, dansesal og salon i stueetagen og billardstue og biblioteksværelse på første sal.

Bygningen gav også plads til et teater i nr. 16, så borgerskabet stadig kunne optræde på de skrå brædder. I 1822 var det imidlertid slut med borgernes egne forestillinger, og de omrejsende teatertrupper tog endegyldigt over.

Borgernes klub

Polyhymnia var herefter en ren selskabelig forening frem til nedlæggelsen i 1978. Teaterrummet blev i 1851-1853 udskilt fra driften og lejet ud til teaterdirektører. Polyhymnia manglede altid penge, selvom Stiftstidendes redaktør Adolph Frederik Elmquist (1788-1868) ydede lån efter lån. I 1852 købte købmand Agerup hjørnegrunden mod Skolegade, hvor den gamle klubbygning havde ligget. Teatret blev revet ned i 1901, og det gav plads til Post- og Telegrafbygningen (Aarhus Telegrafstation). Det gav alt sammen klubben lidt penge.

I 1851 blev den del af anlægget, der endnu var i Polyhymnias eje, istandsat. Oprindeligt havde den været en ”lang rød Bygning, opført i to etager med den mest tænkelige Overensstemmelse imellem dens enkelte Dele; en Indgang på Midten og fem hvidrammede Fag Vinduer paa hver Side i Stueetagen og elleve Fag paa første Sal.” I det indre rummede bygningen forsamlings- og festlokaler, læsesale og klubværelser.

I 1901 byggede man ved arkitekt Thorkel Møller to kviste og en fronton i det lange tag og satte en overdækket balkon på, så man kunne ankomme standsmæssigt til klubben og blive sat af vognen i tørvejr. Huset blev pudset, og det var nu ikke længere rødt, men hvidt/gråt. Alle festlokaler blev samlet i stueetagen, og de daglige lokaler og Officersforeningens lokaler rykkede op på førstesalen.

Stiftstidende flytter ind

Borgerskabets klub havde efterhånden kendt sine bedste dage og kunne ikke få driften af det store hus til at løbe rundt. I 1915 var Århus Stiftstidende klar til at overtage det efter at have ladet huset ombygge igen. Denne gang skete det ved arkitekt Christian Früstück Nielsen, og i 1936 var det arkitekten Axel Høeg-Hansen, der satte en tredje etage på huset. Siden den tid er der sket flere forandringer, blandt andet opsat en ekstra etage, og en overgang var huset malet blåt (1991).

Da var avisens dage i bygningen talte. Der var ellers i disse lokaler, at avisen en overgang var provinsens største dagblad. Århus Stiftstidende rykkede ud i 1989, og huset blev først til bank, siden til hotel.

Litteratur

  • Thorkil Baumgarten: Selskabet Polyhymnia gennem 100 Aar 1815 – 14. Januar – 1915, Aarhus 1915.
  • Gerda Bonderup: ”Afsmitningen af oplysningstidens societetsbevægelse på Århus ca. 1790-1830”, i Historie/Jyske Samlinger, Ny række, bd. 17, 1989, hft. 4, s. 547-581.
  • Polyhymnias arkiv i Statsbibliotekets håndskriftsamling.

Noter

Kritisk fejl: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.