Aarhus Telegrafstation

Fra AarhusWiki
Aarhus Telegrafstation, Mejlgade 6 ca. 1896. Telegrafen er flankeret af store tavler. De er en indikation på, at telefonen efterhånden er slået igennem i Aarhus, men det er en anden historie!

Telegrafens gennembrud optog den lokale avis Aarhuus Stiftstidende, og den 13. december 1856 kunne følgende. nyhed læses:

"I Eftermiddag har man anstillet den første Prøve med den elektroniske Telegraph mellem Aarhus og Randers, og Resultatet var meget tilfredsstillende. På afsendte Spørgsmaal modtages øieblikkeligt Svar"

Nogle uger senere blev Den Kongelige Telegraphstationen åbent for offentligt brug.

I de første år var Den Kongelige Telegraphstation beliggende i Rosensgade, men i 1863 kunne Aarhuus Stiftstidende bekendtgøre, at telegrafstationen flyttede til arkitekt Schrøders gård, Fredens Torv 7-9.

Efterhånden skød flere telegrafstationer op. På billedet til højre ses Aarhus Telegrafstation, Mejlgade 6. At telegrafstationen lå i samme ejendom, som borgmester Ulrich Christian von Schmidten boede i, var ikke tilfældigt. Borgmesteren skulle naturligvis kunne kommunikere med omverdenen.
Litteratur og kilder

  • Aarhuus Stiftstidende 13. december 1856
  • Lokalhistorisk samling, Aarhus Kommunes Biblioteker