Store Torv 12

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Panorama over Store Torv. Næsten midt i billedet ses Store Torv 12 som den sorte bygning i højre husrække. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2009, Aarhus Stadsarkiv.

Store Torv 12 er en adresse på Store Torvs nordside, hvor Købmands- og Haandværkerbankens bygning fra 1934, der er tegnet af Thorkel Møller, nu ligger.

I 1800-tallet stod der på Store Torv 12 en bindingsværksejendom med et toetagers forhus, der kan spores helt tilbage til 1700-tallet, og som uden tvivl var endnu ældre.

I 1854 opstod der planer om at ombygge alle grundens bygninger, men i stedet blev de eneste ændringer en ny, grundmuret facade på forhuset samt en ekstra etage, en tredje sal. I 1870 blev forhusets tag udskiftet, og i 1909 fik facaden to store butiksvinduer i stedet for de forhenværende, tre, små vinduer.

Købmands- og Haandværkerbanken

I 1855 købte manufakturhandleren, Peter Julius Hahn, ejendommen, hvor han fra 1860 til 1866 drev forretning. Ved sin død i 1893 havde han ingen arvinger til at overtage ejendommen, og først i 1918 fik den igen ny ejer, Købmands- og Haandværkerbanken. I mellemtiden var ejendommen blevet forpagtet af forskellige, udpegede borgere og havde huset skiftende butikker.

Ved Købmands- og Haandværkerbankens overtagelse af ejendommen var der først store planer om at bygge et nyt og prægtigt forhus i nyklassicistisk stil, men på grund af bankkrisen i 1920’erne måtte planerne vente. Efter banken havde overlevet krisen, genoptoges byggeplanerne i 1930’erne. Selvom den hyrede arkitekt på projektet, Thorkel Møller, tog udgangspunkt i de gamle tegninger, og facadekompositionen derfor forblev nyklassicistisk, opførtes det nye, fireetagers byggeri i modernistisk stil. Mens bankens frokoststue blev placeret på 2. sal, blev selve banken indrettet i stueetagen og fik fornemme sikkerhedsforanstaltninger. Disse var særligt vigtige, da flere danske banker på dette tidspunkt havde været udsat for grove bankrøverier. Den nye bygning blev indviet i 1934. Allerede i 1955 blev stueetagen for lille til banken, som opsagde lejerne på 1. sal og derefter også indtog disse lokaler.

Forhuset ud til Store Torv oplevede med tiden ellers ikke de store ændringer, før man i 1996 besluttede at lade den røde murstensfacade oppudse i gråsort, og hovedindgangen blev flyttet fra venstre side af bygningen til midten.

Sydbank

I 1980 skiftede Købmands- og Haandværkerbanken navn til Århus Bank A/S, som få år senere fusionerede med Sydbank A/S og tog navn derefter. Sydbank spredte sig fra midten af 1990’erne fra ejendommen på Store Torv 12 til nabobygningerne i nummer 10 og 8, og en stor mængde kontorer oprettedes derpå på de tre matriklers bagside til Rosensgade.

Sydbank ligger i dag stadig i forhuset på Store Torv 12.

Se også

Store Torv 10 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Store Torv 12

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolaj Falberg Jensen: "Torvehuse", Turbine Forlaget og Aarhus Byhistoriske Fond, 2021
  • Aarhus Kommunes byggesagsarkiv: Store Torv 12