Store Torv 8

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Panorama over Store Torv. Kgl. Brands grå bygning på Store Torv 8 kan ses i husrækken i venstres side. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2018, Aarhus Stadsarkiv.
Menneskeliv på Store Torv. Den forhenværende bygning på Store Torv 8 ses næstyderst til venstre med skiltning og reklame for "Herm. N. Petersen & Søn" på både facaden mod torvet og bygningens side. Bygningen stod fra 1846, til Kgl. Brand købte grunden i 1934 og efterfølgende rev den ned. Hammerschmidt Foto, 1908-1910, Aarhus Stadsarkiv.

Store Torv 8 er en adresse på Store Torvs nordside, hvor Kgl. Brands bygning fra 1934 i dag ligger.

Frem til 1846 lå der på adressen en toetagers købmandsgård. Fra 1793 ejede den jødiske købmand, Philip Meyer Levinssohn gården, hvorfra han drev sin forretning og tilmed oprettede Aarhus’ første synagoge i sidebygningen. I 1807 solgte Levinssohn gården, som derefter havde skiftende ejere.

I 1845 blev ejendommen solgt til købmanden, Julius Dessauer. I 1846 lod han forhuset nedrive, og i dets sted opførte han et fireetagers, grundmuret købmandshus. Herefter husede bygningen mange forskellige butikker og forretninger gennem tiden.

Kgl. Brand

I 1934 købte Det kgl. oct. Brandassurance-Compagni – eller Kgl. Brand – ejendommen. De lod det gamle forhus nedrive og byggede herefter et moderne, funktionalistisk, femetagers forhus med kælder, tegnet af C.F. Møller. Det opførtes i helstøbt beton, havde stålvinduer og grå facadesten på forsiden ud til Store Torv. Bygningen stod færdig i 1936, og alle fem etager indrettedes til kontorer. Stueetagen fik derfor også hævede vinduer i stedet for udstillingsvinduer til butikker.

Bank og butik

Fra 1980’erne flyttede Kgl. Brand fra bygningerne, og der kom gennem årene flere forslag til, hvad der kunne ligge på adressen, men ingen af dem blev rigtigt til noget. I 1993 flyttede Nordvestbank ind i ejendommen, hvor den lå indtil 2005, selvom den de sidste tre år gik under navnet Vestjysk Bank. Herefter lejede Sydbank, der allerede sad i både Store Torv 10 og 12, sig ind. Ud over at gøre plads til sig selv i ejendommen lod de stueetagen indrette med butikslokaler og udvidede i den forbindelse etagens vinduer. Her har skiftende forretninger siden da haft hjemme, og senest er optikeren, CrossEyes, flyttet ind i 2020.

Se også

Store Torv 8 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Store Torv 8

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolaj Falberg Jensen: "Torvehuse", Turbine Forlaget og Aarhus Byhistoriske Fond, 2021
  • Aarhus Kommunes byggesagsarkiv: Store Torv 8