Store Torv 10

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Panorama over Store Torv. Nr. 10 kan ses til højre i billedet med sin orange facade. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2009, Aarhus Stadsarkiv.

Store Torv 10 er en adresse på Store Torvs nordlige side, hvor der i dag ligger en moderne bygninger, der er tegnet af C.F. Møller og blev opført for Spare- og Laanekassen i 1940’erne. Den er indrettet med butikslokaler i stueetagen.

Det meste af 1800-tallet lå der på Store Torv 10 en smuk, treetagers bygning i københavnerklassicistisk stil.

E. Mehls Fabriker

På matriklen fandtes fra 1851 fabrikken og lysstøberiet, E. Mehls Fabriker, der fra 1860 også var et sæbekogeri. I en annonce fra 1869 kan man se, at de solgte ”Toiletsæber og Parfumerier… saavel af eget Fabrikat som fra de største franske og engelske Fabrikker.”

Med tiden fik fabrikken, hvis bygninger strakte sig bagud til Rosensgade, en større produktion, og i forhuset ud til Store Torv solgtes de fremstillede varer i et butiksudsalg. I 1889 overtog Chr. W. Fr. Bestle fabrikken, og i løbet 1890’erne udvidede han virksomheden markant. I 1898 lod han forhuset ombygge, så facaden nu var præget af nyrenæssancestil og havde store butiksvinduer. Her var der fortsat fabriksudsalg i den ene halvdel af forhuset, mens skiftende butiksejere med tiden flyttede ind i den anden halvdel.

Efter Bestle døde i 1909, fortsatte hans enke virksomheden i et år og solgte den derefter til købmand S.P. Riis. Da Riis døde i 1919, videreførte hans enke den ligeledes efter ham.

Spare- og Laanekassen

I 1934 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab, som flyttede fra adressen, efter firmaet fik nye ejere i 1940. Herefter overtog Spare- og Laanekassen matriklen, hvor de lod et nyt forhus, tegnet af C.F. Møller, opføre. Bygningen blev seks etager høj, fik en facade af brungule hasleklinker og indrettedes med stort fokus på funktionalitet. I forbindelse med byggeriet blev grundens bygning ud til Rosensgade udskilt til en selvstændig matrikel i 1948.

Den nye bygning blev indviet i februar 1950 efter nogen forsinkelse. Årsagen dertil var de første planer om Ny Hovedgade-planen, hvor et af de mulige steder, den nye hovedgade skulle anlægges, var lige gennem Store Torv og nr. 10. Det var dog ikke den forklaring, der blev givet ved indvielsen, men derimod at forsinkelsen skyldtes manglen på materialer under Anden Verdenskrig.

Spare- og Laanekassen gik gennem årene herefter under adskillige, forskellige navne grundet fusioner med andre sparekasser og banker, indtil den i 1990 blev Unibank. I år 2000 fusionerede Unibank med Nordea og flyttede derefter sin virksomhed til Store Torv 1. Siden da har stueetagen huset skiftende butikker.

Se også

Store Torv 10 på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Store Torv 10

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolaj Falberg Jensen: "Torvehuse", Turbine Forlaget og Aarhus Byhistoriske Fond, 2021
  • Sejrs sedler: E. Mehls Farbrik, 1869-12-15