Store Torv 1

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Jacob Sands Manufaktur-Forretning på hjørnet af Store Torv og Bispetorvet. I dette hus boede prinsesse Charlotte Frederikke i længere tid. Hammerschmidt Foto, 1880, Aarhus Stadsarkiv.
Klemenshus med C.C. Andersens væveriudsalg, M.D. Harder Herreekviperingsforretning og på 1. sal kgl. hoffrisør G. Petersen. I stueetagens butikslokaler ud til Skt. Clemens Torv lå Crome & Goldschmidts fabriksudsalg. Hammerschmidt Foto, 1921-22, Aarhus Stadsarkiv.
Bispetorvet set mod Store Torv og Skt. Clemens Torv. Yderst til venstre Hotel Skandinaviens bygning på Skt. Clemens Torv 6. Herefter Aarhus og Omegns Bank med adresse på Store Torv 1. Hammerschmidt Foto, 1937-1940, Aarhus Stadsarkiv.

Store Torv 1 er en adresse i Store Torvs østlige ende ved domkirken, og bygningen derpå ligger om hjørnet til Skt. Clemens Torv.

På pladsen mellem Store Torv, Skt. Clemens Torv og Skt. Clemens Stræde blev der i årene efter 1750 opført en stor bindingsværksgård med to etager, kvist mod Store Torv og en stor have. Gården var en imponerende ejendom, og her boede gennem tiden flere betydningsfulde borgere. Særligt nævneværdig er stiftamtmanden, Ole Borch Schoueboe, der boede i ejendommen i 1760'erne, og kong Christian d. 8.’s første hustru, prinsesse Charlotte Frederikke, der boede der i 1820’erne.

Hotel og forretningsejendom

Gården ser ud til på et tidspunkt at være blevet delt i to, da grunden ud til Store Torv og grunden til Skt. Clemens Stræde fik forskellige ejere.

Fra ejendommen på hjørnet af Store Torv og Skt. Clemens Torv lå i en periode i begyndelsen af 1800-tallet Hotel Stadt Copenhagen. Efter ejeren, K. N. Knudsen, gik fallit, købte den italienske konditor Antonio St. Pietro bygningen. Han ejede ligeledes bygningen på hjørnet til Skt. Clemens Stræde og Skt. Clemens Torv, hvorfra han drev konditorforretning med sin hustru, Anne Schucany, og de to naboejendomme fik dermed for en stund igen samme ejer.

I bygningen til Skt. Clemens Stræde åbnede St. Pietro i 1845 gæstgivergården, Skandinavien, der senere og under nye ejere skulle blive Hotel Skandinavien. Bygningen på hjørnet af Store Torv solgte han samme år til boghandleren, Edvard Nicolai Kirkerup, der dog døde allerede i 1846. Kirkerups enke overtog bygningen, indtil hun i 1856 solgte den videre til Asser Levin, der havde overtaget boghandlen allerede i 1847. Herefter blev ejendommen genstand for et udpræget forretningsliv med butikker i stueetagen hele vejen rundt om hjørnet, beværtning i kælderen med indgang fra Store Torv og atelier i husets kvist.

Klemenshus og Bankborgen

I 1890 blev hjørneejendommen på Store Torv og Skt. Clemens Torv overtaget af manufakturhandleren, Carl Christian Andersen, som flyttede sit butiksudsalg for Crome & Goldschmidts Fabriker ind på matriklen. Han lod bygningen rive ned i 1891 for derefter at opføre et treetagers hus med mansardtag og hjørnetårn tegnet af Vilhelm Puck. Bygningen blev kaldt Klemenshus, og også her blev der indrettet butikslokaler og atelier samt lejligheder og kontorlokaler.

Efter flere ejerskifte købte Privatbanken i Kjøbenhavn bygningen i 1933. I 1935 rev de Klemenshus ned og en ny bygning tegnet af Axel Johannes Høeg-Hansen (1877-1947) blev opført i 1935-37 og indrettet udelukkende til Privatbanken i Kjøbenhavns nye Aarhusfilial, der kom til at hedde "Aarhus & Omegns Bank". Bankborgen, som bygningen også kaldes, står i dag stort set uændret siden sin opførelse og har siden da huset flere banker.

På adressen

Se også

Store Torv 1 på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Store Torv 1

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolaj Falberg Jensen: "Torvehuse", Turbine Forlaget og Aarhus Byhistoriske Fond, 2021
  • Aarhus Kommenus byggesagsarkiv: Store Torv 1