Crome & Goldschmidts Fabriker

Fra AarhusWiki

Crome & Goldschmidt var en kædekonceptvirksomhed i manufaktur- og konfektions- samt detailbranchen. Virksomheden blev grundlagt i Horsens i 1860 med tugthusfanger fra Horsens Straffeanstalt som arbejdskraft bag den største del af fabrikationen. Fabrikken i Horsens lå en overgang efter 1860 på fængslets grund. I 1870’erne og 1880’erne ekspanderede virksomheden med udsalg i andre byer, herunder Aarhus.

Etablering i Grønnegade/Vestergade

22. juni 1870 kunne læserne af Århus Stiftstidende erfare, at Crome & Goldschmidt slog sig ned i byen. I en annonce skrev man:

’’Da det er bleven os bekjendt, at der udbydes og forhandles Varer at fremmed og slet Qvalitet, som udgives for vor Fabrikata, foranlediger dette os til i Aarhuus at aabne et Ene-Udsalg af alle vore Artikler som fabrikeres i Horsens Tugthus og i vore Fabriker ved Horsens. Tiden, naar Udsalget tager sin Begyndelse, skal nærmere blive bekjendtgjort. Crome & Goldschmidt.’’

Under bestyrelse af C.C. Andersen åbnede udsalget på hjørnet af Vestergade og Grønnegade lige over for Schmalfelds Tobaksfabrik (dengang Funders Tobaksfabrik). C.C. Andersen havde tidligere været rejsende for firmaet.

Udvidet sortiment på Store Torv 7

I 1875 flyttede C.C. Andersen sin butik til Store Torv 7 i en gård, som havde tilhørt isenkræmmer Døcker. (Århus Stiftstidende 10.8.1875). Året efter bekendtgjorde han sit udvidede sortiment i Århus Stiftstidende 1.3.1876:

’’Efter at have henflyttet vor Fjerforretning til nye og større Localer, og tillige indført tidssvarende Forbedringer ved Pilningen og Rensningen, tillade vi os at anbefale vort betydelige Lager i haandpillede, damprensede og tørrede Sengefjer og Duun. - Endvidere anbefales vore Fabrikata i gode Solide Bolstre, Olmerting, fjertæt Lærred, Blaarlærred, Dækketøi. Udsalget fra Crome & Goldschmidts Fabrikker samt Horsens Tugthuus ved C.C.Andersen, Store Torv nr. 7.'’’

Med elektrisk lys i Klemenshus

C.C. Andersen flyttede senere sin butik endnu engang. Denne gang til kælder- og stueetagen i Klemenshus, Store Torv 1 på hjørnet af Store Torv og Skt. Clemens Torv. I denne forbindelse opgav han Crome & Goldschmidt-udsalget.

Indflytning i Rømerhus

Under en ny ejer eller bestyrer flyttede udsalget rundt om hjørnet i 1896 til det nyopførte RømerhusSkt. Clemens Torv 8. ”Crome & Goldschmidts Fabrikers samt Horsens Tugthus Udsalg” indrykkede en annonce i 1896 samme dag, som ejendommen åbnede, og kunne fortælle, at de havde telefonnummer 160.

I de første år synes udsalget at have haft gode dage. Området ved Skt. Clemens Bro blev centrum for det mere mondæne forretningsliv, og kvindemoden foreskrev en omfattende og varieret garderobe. Der opstod dog hård kamp om de kvindelige kunder i Aarhus mellem Salling stormagasin, Magasin du Nord, Sjørup Jørgensen og andre butikker, og Crome & Goldschmidt klarerede sig dårligere her end i andre byer.

I 1917 blev forretningen solgt til tidligere afdelingsleder i Magasin du Nord i Aarhus Aage Eriksen. Omsætningen i 1914 var 5.624.290 kr. og i 1917 21.416.673 kr.

Afvikling

I vejviseren for 1927 optræder firmaet på adressen Skt. Clemens Torv 2-4. I 1935 flyttede virksomheden til lokaler på Store Torv 18, og sortimentet blev indskrænket til udstyrsvarer. I 1937 lukkede man i Aarhus, men kæden fortsatte andre steder.

Kilde

  • Århus Stiftstidende, div. årgange, anvendt efter Sejrs Sedler
  • ”Butik i Aarhus” udgivet af Århus Byhistoriske Udvalg i 1981
Kritisk fejl: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.Kritisk fejl: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.