Aarhus & Omegns Bank

Fra AarhusWiki

Aarhus & Omegns Bank var det københavnske pengeinstitut Privatbankens lokale Aarhus-filial.

I 1933 købte Privatbanken i Kjøbenhavn ejendommen Store Torv 1 med det formål at etablere en bankfilial i Aarhus. I perioden 1934-1937 nedrev og opførte Privatbanken efter tegninger af arkitekt Axel Høeg-Hansen en ny bankbygning på grunden. Den nye bygning stod færdig i marts 1937, og her flyttede Aarhus & Omegns Bank ind som Privatbankens Aarhusfilial, efter at virket i byen i nogle år forinden.

I 1990 fusionerede Privatbanken med Andelsbanken og Sparekassen SDS og blev til Unibank. Privatbanken havde adresse på Store Torv 1 frem til fusionen.

Litteratur og kilder

  • Kenn Tarbensen og Nicolai Falberg Jensen, Torvehuse - Historien bag bygningerne på Store og Lille Torv i Aarhus