Havnecafeen

Fra AarhusWiki
Havnecafeen (1920-1960).
Havnecafeen få år før nedrivningen.
Foto: Thomas Pedersen, 1957.

Havnecafeen (el. Havne-Cafeen) var en beværtning beliggende Mindegade 21 på hjørnet mellem Mindegade og Åboulevarden. Havnecafeen eksisterede mellem 1920 og 1960, hvorefter den gamle bygning blev revet ned.

Åbning

I forsommeren 1920 havde restauratør Carl Jensen overfor byrådet, forsømt at indhente tilladelse til at omdanne en beboelseslejlighed i Mindegade 21 til restauration. For denne forseelse måtte han bøde med 500 kr. Carl Jensen hævdede, at han var uvidende om nødvendigheden af en sådan tilladelse, og da byrådet anså den offentligt kendte sag for at være præventiv ift. lignende forseelser slap restauratør Jensen relativt billigt med den lille bøde. Efter færdigombygningen af lokalerne i Mindegade åbnede Carl Jensen "Havnecafeen" som restaurant og café tirsdag den 17. august 1920.

I årene inden Havnecafeen lukkede stod tidl. cirkusdirektør Eugen Pfänner, og hustruen Oda Pfänner, for at lede restauranten. Efter nedlukningen købte de Skovvejens Kro.

Nedrivning

Før årsskiftet mellem 1959-60 havde akts. Laur. Knudsen udarbejdet planer for at omdanne 3 ejendomme langs Åboulevarden til én større nybygget ejendom der skulle ligge som en naturlig forlængelse af Laur. Knudsens tidligere opførte murstensejendom på Åboulevarden 3. Havnecafeen var den største og mest markante af de tre bygninger der skulle nedrives, for at Laur. Knudsen kunne opføre udvidelsen til sin ejendom.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Stiftstidende. 11-06-1920.
  • Aarhus Stiftstidende. 15-08-1920.
  • Aarhus Stiftstidende. 04-01-1960.
  • Aarhus Stiftstidende. 06-03-1960.