Oda Jensine Pfänner (1912-1993)

Fra AarhusWiki

Oda Jensine Pfänner, f. Oda Jensine Larsen, var restauratør på Skovvejen 23 i Aarhus.

Født i 1912, død i 1993.

Oda Pfänner var født i Aarhus og kom ind i den kendte cirkusfamilie Miehe, da hun giftede sig med senere cirkusdirektør Eugen Pfänner. I mange år rejste hun rundt med Cirkus Miehe og hjalp bl.a. ved billetsalg og regnskab. Da cirkusset ophørte i slutningen af 1950’erne, overtog ægteparret først Havnecafeen, siden CirkuskroenSkovvejen.

Hun førte kroen videre efter sin mands død, og efter at hun havde afhændet den for en årrække, blev hun boende i ejendommen.

Litteratur og kilder