Caroline Adolfine Vett

Fra AarhusWiki

Caroline Adolfine Vett, født Langballe, 15. 9. 1849.

Caroline Adolfine Vett, var datter af købmand Christian Carl Langballe og hans hustru Hansine. Hun var gift med Lemming Emil Valentinus Vett, som var grosserer og fabrikant.