Skibsmægler Rasmus Christensen

Fra AarhusWiki
Dampskibsekspeditør Rasmus Christensen

Skibsmægler Rasmus Christensen, 1874-1964

Christensen blev født i Neder Fløjstrup i 1874 som søn af en landmand.

Han tog sin præliminæreeksamen på Det Forenede Dampskibskontor i Aarhus, men var allerede i 1894 begyndt hos J. P. Petersens Dampskibsekspedition. I 1907 blev han optaget som medejer i firmaet og i 1916 blev han eneindehaver af det. Han opnåede bestaling som skibsmægler i 1921 og åbnede sin egen virksomhed under navnet Rasmus Christensen, edsvoren mægler. Christensens firma holdt til i Pakhus 27 ved Aarhus Havn.

En skibsmæglernes arbejde gik ud på at kontakte havnen, lods og brandvagten for at sikre at skibet kom sikkert i havn og at der var en havneplads ledig. Når skibet er lagt til kaj skal skibsmægleren hjælpe kaptajnen med toldpapirer, skaffe lægehjælp eller andet skibet kan have brug for.

I 1947 optog han Hans Cornelius Jørgensen som kompagnon og overdrog ham virksomheden tre år senere. Christensen arbejdede dog stadig i firmaet efter Jørgensen havde overtaget og gjorde det langt op i alderen.

Han var medlem af Arbejdsgiverforeningens bestyrelse ved Aarhus Havn, I repræsentantskabet for Aarhus Privatbank og forretningsfører for Skovbåden Turisten. Han var medlem af Sø og Handelsretten fra 1929 til 1943.

Kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XVIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus
  • Erhvervsarkivets "Personalhistoriske Udklip
  • Sejrs Sedler

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.157218 longitude=10.214203> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.214203, 56.157218] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>