Skovvejen 99

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Skovvejen 99. Foto: Ib Nicolajsen, 2020, Aarhus Stadsarkiv
Skovvejen 99 hører til den bygningshistoriske kategori:
Private hjem; Etage-
ejendommene

Skovvejen 99 ligger med facaden ud mod Skovvejen. Bygningen blev opført af S.S. Petersen i 1897. I 1933 fjernede man udhusbygningen, installerede vandklosetter og opførte en trappeudbygning. I 2014 inddrog man tagetagen til beboelse.

Ejendommen er 3,5 etager og fire fag. Det er en rødstensbygning med tegltag og en ny kvist. Bygningen har gulmalet facadepuds, en høj, pudset hovedgesims med tandsnitsmotiv, og pudsede vinduesindfatninger på 2. og 3. etage. Der findes desuden indfatninger med markerede hjørner på 3. etage og fordakninger og pudsede brystninger ved vinduerne på 2. etage.

Bygningen har en delvis kvaderpudset underetage, der foroven er afsluttet i en kordongesims. Ejendommen har tilbagetrukne, murede brystninger ved de tidligere butiksvinduer, en glatpudset og gråmalet sokkel med kraftigt, profileret overgangsled samt oprindelige, hvidmalede, 2-fags vinduer med overrammer. På 1. etage findes helglasvinduer med trækruder og et 3-fags vindue findes i kvisten.

Skovvejen 99 har glasbyggesten til kælderen, et indgangsparti med listebeklædt fyldningsfelt og en nyere, hvidmalet fyldningsdør med sideparti.

Skovvejen havde frem til 1934 andre husnumre end dem, vi kender i dag. Aarhus fik ellers allerede i 1869 et nyt husnummersystem, som i de fleste tilfælde også gælder for i dag, men på Skovvejen fik man først de nuværende numre i 1934. Skovvejen 99 ligger på matrikel nr. 1439 og havde derfor adressen Skovvejen 131C frem til 1934.

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Skovvejen 99 er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

SAVE-registrering

Skovvejen 99 blev i 2012 bedømt bevaringsværdig efter Aarhus Kommunes Save-system, hvor den fik en bevaringsmæssig værdi på 4.

Miljøbeskrivelse

Den historiske havnefront er dannet i takt med havnens udvikling fra åhavn til industriel kysthavn, byens fysiske udvidelse mod både nord og syd, landfyldninger til havnearealer samt den gradvise befolkningsforøgelse igennem 1800-tallet.

Havnefronten består hovedsageligt af østvendte bygninger med front mod Aarhusbugten. Den historiske strækning kan i store træk siges at gå fra SkansepalæetStrandvejen i syd til Skovvejen i nord. De fleste af bygningerne langs havnefronten blev opført fra midten af 1800-tallet (og især efter 1870) til de første årtier af 1900-tallet.

Havnefrontens bygninger og tilstødende områder kan i sin udstrækning opfattes kompakt og omsluttende som en bevidst konstrueret mur. Den lettere kurvede strækning har med sine mange etagebygninger historisk set udgjort en særlig fysisk adskillelse mellem bykernen og vandet, men på samme tid åbner den karakteristiske front sig også som en slags indgangsport for byens gæster fra vandsiden. Som i mange andre kystnære byer har også havnefronten i Aarhus været kendetegnet ved et særligt bymiljø, der trækker spor til det maritime, det rå og det industrialiserende Aarhus. I dag er størstedelen af den historiske havnefronts bygninger præget af at ligge i anden række med et udsyn til større havneudvidelser, den nye offentlige transportform Letbanen, en nyere omdannelse af de bynære havnearealer samt en fremtrædende fredeliggørelse af de gamle havnekajer.

Arkitektonisk er bygningerne fra havnefrontens anlægsfase domineret af bastioner som Skansepalæet og Mejlborg, domiciler for fremtrædende virksomheder såvel som patricierboliger og større etageejendomme. Mod nord og syd er der også indslag af mere beskedne byhuse. Alle har front mod havet.

Den samlede strækning byder på en helt særlig identitet, der fortæller historien om en by, der er vokset i takt med havnens betydning. Nye tider og nye måder at benytte havnen og havet kombineret med udflytningen af den bynære industrielle havn har betydet et væsentligt fald i maritime forretninger. Hvor der tidligere var den ene skibshandel, knejpe og sømandsrelaterede gesjæft efter den anden, er havnefronten i dag blevet mere konventionel og etableret som en del af samlet moderne by.

Miljøbeskrivelsen af den historiske havnefront indgår som en del af EU Interreg-projektet WaVE, som Aarhus Stadsarkiv tager del i. Projektet sætter et øget fokus fysiske kulturmiljøer ved vandet. Deltagere fra seks lande undersøger kulturarvens betydning for identitet, vækst og investeringer. Aarhus Stadsarkiv har peget på tre områder i Aarhus: åstrækningen, den tidligere industrihavn og den historiske havnefront.

Se også

Skovvejen 99 Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Skovvejen 99

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Skovvejen 99 er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Kommunes byggesagsarkiv, Skovvejen 99
  • Fredede og bevaringsværdige bygninger. Slots- og Kulturstyrelsen, Skovvejen 99
  • Leif Dehnits, ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018
  • AarhusWiki, Skovvejen
  • Preben Rasmussens udklipssamling 1800-1900, Skovvejen 99
  • Jens Peter Rørholms matrikel- og husnummerprotokol, Rigsarkivet: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17112439#147729,24377090