Hans Ove Christensen

Fra AarhusWiki

Hans Ove Christensen 13. 8. 1886 – 28. 6. 1971 - Ingeniør. Stod blandt andet bag Klintegaarden og Aagården. Var specielt kendt for sin brug af jernbeton í byggeri.

Ove Christensen var uddannet ingeniør. Han havde rejst i Europa, hvor han var blevet interesseret i brugen af jernbeton. Dette tog han med til Danmark, hvor han byggede boligbyggeri i funktionalistisk stil. I funktionalisme, også kaldet funkis, har man ofte flade tage, stor hvide flader og bruger beton

Ove Christensen gjorde meget ud af at de boliger, han byggede skulle være gode at leve i. Derfor havde de mange moderne bekvemmeligheder, som man ellers ikke fandtes i datidens byggeri. Det drejer sig om ting som, elektrisk vaskeri, elevatorer og dørtelefoner. Alle beboerne skulle også have mulighed for at have adgang til en altan. Altaner er derfor et vigtigt element i hans byggeri. Han var meget inspireret af funktionalismen, som er et gennemgående element i mange af hans byggerier. Brugen af beton var noget som Ove Christensen arbejde meget med. Sidst i sit liv nåede han frem til, at hans indførsel af beton som byggemateriale ikke havde været gavnlig for Danmark, da han mente det blev misbrugt til store højhuse, der ikke egnede sig til mennesker.

Ove Christensens brug af jernbeton gjorde, at han skabte sig nogle modstandere. Byens murere var ikke glade for hans brug af beton frem for mursten, da dette gjorde, der ikke var noget arbejde til dem. I 1932 havde Ove Christensen planlagt at bygge to karreer med betonbyggeri på Harald Jensens Plads. Dette blev dog stoppet da byens murermestre protesterede i Aarhus Byråd. Murermesterenes påstand var, at byggeriet ville skæmme bybilledet. Dette gav byrådet dem ret i, og Ove Christiansen fik lov til at bygge to ejendomme overfor hinanden i Carl Bertelsens Gade i stedet.

Ove Christensens mest kendte byggeri i Aarhus er Klintegården. Dette byggeprojekt stod færdig i 1938, og Ove Christensen flyttede ind med sin familie i et byggeri, han selv havde tegnet og været med til at udvikle. Senere gik han konkurs og flyttede til Nørager ved Fredericia. Her byggede han en villa, hvor han boede til sin død i 1971.

Kilde

56° 9' 23.23" N, 10° 12' 16.63" E 56° 8' 50.92" N, 10° 11' 32.77" E 56° 8' 33.99" N, 10° 11' 21.09" E

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.167882 longitude=10.219360> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.219360, 56.167882] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>