Skovvejen 55

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Skovvejen 55. Foto: Ib Nicolajsen, 2020
Skovvejen 55 hører til den bygningshistoriske kategori:
Private hjem; Etage-
ejendomme

Skovvejen 55 blev opført i 1929 og er tegnet af arkitekt Charles K. Gjerrild. Bygningen blev opført som beboelsesejendom med værksted i kælderen. Den ligger på hjørnet af Sandgravvej og Skovvejen.

Ejendommen er en 4 1/2-etages, 22-fags rødstenshjørnebygning med mansardtegltag. Den har 22 kviste samt 3 skorstene. Bygningen har i alt 12 fag mod Skovvejen, 1 smigfag og 9 fag mod Sandgravvej. Den har desuden en høj, delvis muret hovedgesims med pudset sparrenkopmotiv. 3 fag ved hjørneparti er fremtrukket som risalit. Ejendommen har pudsede vinduesindfatninger og sålbænke samt trekantsfrontoner over vinduer på 2., 3. og 4. etage i fremtrukket hjørneparti.

Bygningen har franske altaner med jerngitter på 2. til 4. etage i smigfag, 2 fag mod Sandgravvej og 3 fag mod Skovvejen. Underetagen, der afsluttes mod 2. etage afpudset kordongesims, fremstår med 3 butikker mod Skovvejen og 3 nu nedlagte kælderbutikker mod Sandgravvej. Port med halvrundt overvindue mod Sandgravvej. Døre og vinduer i underetagen ligeledes med pudsede indfatninger og sålbænke. Ejendommen har en udset sokkel. Nye, hvide, 2-fags plast-vinduer med 2-delt overrude og altandøre med 2-delt overrude, ligeledes i plast.

Mod Sandgravvej findes 2-fags plastvinduer til kælder og oprindelige, brunmalede helglasvinduer til kælderbutikker; desuden oprindelig, lakeret port med flammeret beklædning. På hjørnet af Sandgravvej og Skovvejen er oprindelige, lakerede butiksvinduer og indgangsparti i smigfag med småsprosset overvindue samt dør med glasfylding. Mod Skovvejen ses delvist tilmurede butiksvinduer med afblændede, småsprossede overvinduer og indgangspartier med småsprossede overvinduer samt lakerede døre med glas-fyldinger. Glasbyggesten indmuret til kælder.

Skovvejen havde frem til 1934 andre husnumre end dem, der findes i dag. Skovvejen 55 ligger på matrikel nr. 1114 og havde derfor adressen Skovvejen 89.

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Skovvejen 55 er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

SAVE-registrering

Skovvejen 55 blev i 2012 bedømt bevaringsværdig efter Aarhus Kommunes Save-system, hvor den fik en bevaringsmæssig værdi på 4.

Miljøbeskrivelse

Den historiske havnefront er dannet i takt med havnens udvikling fra åhavn til industriel kysthavn, byens fysiske udvidelse mod både nord og syd, landfyldninger til havnearealer samt den gradvise befolkningsforøgelse igennem 1800-tallet.

Havnefronten består hovedsageligt af østvendte bygninger med front mod Aarhusbugten. Den historiske strækning kan i store træk siges at gå fra SkansepalæetStrandvejen i syd til Skovvejen i nord. De fleste af bygningerne langs havnefronten blev opført fra midten af 1800-tallet (og især efter 1870) til de første årtier af 1900-tallet.

Havnefrontens bygninger og tilstødende områder kan i sin udstrækning opfattes kompakt og omsluttende som en bevidst konstrueret mur. Den lettere kurvede strækning har med sine mange etagebygninger historisk set udgjort en særlig fysisk adskillelse mellem bykernen og vandet, men på samme tid åbner den karakteristiske front sig også som en slags indgangsport for byens gæster fra vandsiden. Som i mange andre kystnære byer har også havnefronten i Aarhus været kendetegnet ved et særligt bymiljø, der trækker spor til det maritime, det rå og det industrialiserende Aarhus. I dag er størstedelen af den historiske havnefronts bygninger præget af at ligge i anden række med et udsyn til større havneudvidelser, den nye offentlige transportform Letbanen, en nyere omdannelse af de bynære havnearealer samt en fremtrædende fredeliggørelse af de gamle havnekajer.

Arkitektonisk er bygningerne fra havnefrontens anlægsfase domineret af bastioner som Skansepalæet og Mejlborg, domiciler for fremtrædende virksomheder såvel som patricierboliger og større etageejendomme. Mod nord og syd er der også indslag af mere beskedne byhuse. Alle har front mod havet.

Den samlede strækning byder på en helt særlig identitet, der fortæller historien om en by, der er vokset i takt med havnens betydning. Nye tider og nye måder at benytte havnen og havet kombineret med udflytningen af den bynære industrielle havn har betydet et væsentligt fald i maritime forretninger. Hvor der tidligere var den ene skibshandel, knejpe og sømandsrelaterede gesjæft efter den anden, er havnefronten i dag blevet mere konventionel og etableret som en del af samlet moderne by.

Miljøbeskrivelsen af den historiske havnefront indgår som en del af EU Interreg-projektet WaVE, som Aarhus Stadsarkiv tager del i. Projektet sætter et øget fokus fysiske kulturmiljøer ved vandet. Deltagere fra seks lande undersøger kulturarvens betydning for identitet, vækst og investeringer. Aarhus Stadsarkiv har peget på tre områder i Aarhus: åstrækningen, den tidligere industrihavn og den historiske havnefront.

Se også

Skovvejen 55 Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Skovvejen 55

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Skovvejen 55 er en del af WaVE kulturarvsområdet Den historiske havnefront.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Kommunes byggesagsarkiv, Skovvejen 55
  • Fredede og bevaringsværdige bygninger. Slots- og Kulturstyrelsen, Skovvejen 55
  • Leif Dehnits, ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018
  • AarhusWiki, Skovvejen
  • Preben Rasmussens udklipssamling 1800-1900, Skovvejen 55
  • Jens Peter Rørholms matrikel- og husnummerprotokol, Rigsarkivet: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17112439#147729,24377090