Sandgravvej

Fra AarhusWiki
Sandgravvej set mod Skovvejen 1909. Sandgravvej blev bebygget omkr. 1850.


Sandgravvej blev officielt navngivet omkring 1890, men vejen eksisterede allerede årtier forinden, idet den var adgangsvej til "byens baksandgrav på Knudrisbakke". Herfra hentede man sand og grus til f. eks. købstadens brolægning. Sandgraven dannede efterhånden et udgravet område på ca. 1 1/2 td. land som byrådet 1899 stillede til rådighed for de "Samvirkende Idrætsklubber".

Der anlagdes en tennisbane på pladsen og Aarhus Lawn Tennis Selskab udvidede sidenhen til de nuværende 7 baner.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon