S.I.K.A.

Fra AarhusWiki

SIKA Samvirkende Idrætsklubber i Aarhus var en idrætsforening.

Samvirket blev stiftet 30. maj 1898 af følgende foreninger: Aarhus Gymnastikforening, Aarhus Roklub, Idrætsforeningen Skjold, Idrætsforeningen Dan, Idrætsforeningen Olympia, Fodsportsforeningen Aarhus, Aarhus Athletklub, Aarhus Boldklub, Underofficerernes Boldklub, Aarhus Idræts - Club Fremad. Initiativ til dannelse af Samvirket kom især fra AGF.

Som den første formand for S.I.K.A. valgtes kaptajn Springborg, som også var formand for AGF. Desuden valgtes fuldmægtig O.A. Weirum, bogholder Alf Bentzen, A. Müller, H.C. Frederiksen, F.C. Scheiby og Søren Have. Efter det stiftende møde i 1898 var programmet for S.I.K.A. følgende:

1. Ved henvendelse til de pågældende autoriteter at udvirke, at idræt kan drives under så gunstige vilkår som muligt f.eks. udlæg af passende øvelsespladser o.s.v.

2. Ved påvirkning af principalerne at søge arbejdstiden nedsat for de tjenende personer, der ville deltage i idrætten og formå et større antal af borgere til at indmelde sig som aktive, henholdsvis passive medlemmer af klubben.

3. At fastsætte fælles regler for udfoldelse af idrætsstævner, særlig med hensyn til ensartethed i redskaber, spørgsmål om kvalifikationer som amatør ect.

4. At udarbejde fællesbestemmelser, hvorefter det under lempelige betingelser kan tillades medlemmer af en forening at deltage i andre foreningers øvelser.

5. At samle meddelser fra alle under repræsentantskabet nedsatte foreninger angående mangelfuld betaling af kontingent således at de ikke betalende medlemmer kunne udelukkes af alle foreninger.

6. Iøvrigt ved alle midler, som ikke hæmmer klubbens selvstændighed, at virke bedst muligt for de repræsenterede idrætsgrenes fremgang.

Samvirket kom gennem årene til at træde i baggrunden for andre forbund og sammenslutninger.

6. august 1899 afholdt S.I.K.A. det første danske idrætsstævne i Århus.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.132177 longitude=10.193740> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.193740, 56.132177] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>