Aarhus Athletklub

Fra AarhusWiki

Aarhus Athletklub stiftedes 8. december 1896. Initiativtagere var mest unge mænd af handelsstanden. Den valgte bestyrelse bestod af følgende: A. Bendtzen, bogtrykker og fabrikant M. Mammen, købmand M.P. Drecher.

Klubbens formål: at samle dyrkere og yndere af kraftøvelser, der udøves ved vægte, brydning, boksning, spydkastning m.m. I starten dyrkedes mest vægtløftning, senere kom også brydning, løb, fodbold, og svømning.

Klubben trænede i starten på Latinskolen (den senere Katadralskole), men fik rejst penge til et træhus i Fullings Have i Frederiksgade. I 1908 flytter klubben til Vestergade 48, derefter til Vestergade 41 - 43, for senere at få lokaler på kasernen i Vester Allé. Den 1. februar 1902 sammenlægges 3 klubber, Aarhus Athletklub, Sportsklubben Freja og fra 2. november 1902 Atletikklubben Hermod til én klub med navnet Aarhus Athlet og Sportsklub Freja.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon