Aarhus Roklub

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Roklubbens medlemmer under træning på romaskiner.

Aarhus Roklub er en roklub beliggende på Hjortholmsvej 2B ved indgangen til bydelen Aarhus Ø. Klubben stiftedes fredag den 29. oktober 1886, hvor også bestyrelsen, der foreløbigt var blevet udpeget ved et møde den 21. september, godkendtes.

Ved stiftelsen udvalgtes til formand læge J.M. Frisch, til viceformand fuldmægtig G.F. Starck. Til roinspektører valgtes boghandler N. Krarup og cand. polyt. F. Edwards. Cand. jur. Wilken blev kasserer mens bankbogholder N.F. Ravn og konstruktør Herskind blev revisorer.

Baggrundshistorie

Initiativtagere til klubben var boghandler Krarup som havde støtte hos bryggeriejer L. Chr. Meulengracht, apoteker H. Grauer, konsul Rud. Wulff, Johs. Baune, S.C. Wærum og C. Møller.

Formålet var at give medlemmerne adgang til at øve roning som idræt og eventuelt deltage i kaproninger og udenfor rosæsonen at give medlemmerne lejlighed til at øve anden formålstjenlig idræt.

Aarhus Roklub indmeldte sig i Centralforeningen af Jydske Roklubber, som var oprettet 14. juni 1891. Allerede i 1888 var klubben indmeldt i Dansk Forening for Rosport. Uoverensstemmelser, blandt andet om et splitflag, gjorde at klubben ekskluderedes af D.F.f.R. Opløsning af Centralforeningen sker imidlertid i 1899, hvorefter et nyt samarbejde genoptages med D.F.f.R.

Klubben var inspireret af den tidligere Aarhus Gymnastiske Forening, som også havde rosport på programmet, men som ophørte 1873. I 1888 deltog Aarhus Roklub første gang i kapsejlads.

I klubben første to år havde den bådehus ved åens udløb i havnen, der hvor Aarhus Dampmølle senere kom til at ligge.

Klubhuset kaldtes Svedekassen. I 1888 opførtes et nyt klub / bådehus kaldet Pavillonen. Dets beliggenhed var ved Nordhavnen. Den 2. juli 1922 indviedes en ny pavillon på nordre mole, for endelig den 5. april 1935 at indvie Søsporten ved Lystbådehavnen. Fra omkring 1938 begynder klubben at anvende Brabrand Sø med faste baner. I dag er klubben sammenlagt med Århus Dame Roklub. Det skete 28. oktober 1975.

I 1888 havde klubben ca. 50 aktive og 30 passive medlemmer.

Formænd

Se også

Aarhus Roklub på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Aarhus Roklub

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Annelise Ledet og overført fra Århus Leksikon.