Lars Christian Meulengracht (1837-1903)

Fra AarhusWiki
L. Chr. Meulengracht, ca. 1870.

Bryggeriejer Lars Christian Meulengracht, Medlem af Aarhus Byråd for Højre 1876-1891.

Født i Aarhus 14. februar 1837 - død i Monte Carlo 9. april 1903


Magtfuld familie

Hans far hed også Lars Christian Meulengracht (1793-1836). L.Chr. Meulengracht voksede op på Lille Torv hos sin farfar købmanden Harboe Meulengracht, som i 1816 byggede den hvide palæ-agtige købmandsgård på Lille Torv 2.

Som otte årig gik L. Chr. Meulengracht i skole på Lyngbygård hos godsejer og ritmester Johannes Friis, der var gift med Dorthe Sophie Meulengracht.

I 1868 gift med sin kusine Ingeborg Christiane Lottrup (1845-1904).

Som ung kom L. Chr. Meulengracht i lære hos sin onkel og senere svigerfar, den succesfulde købmand og bryggeriejer Malthe Conrad Lottrup. I 1858 rejste han til København for at videreuddanne sig og fra 1862 drev han forretning i London. Da Lottrup blev syg i 1870 kaldte han sin datter og svigersøn hjem fra London, og overdrog Meulengracht driften og ejerskabet af bryggeriet Ceres.


Meulengracht og Ceres

Det lykkedes L.Chr. Meulengracht at opbygge og udbygge Ceres til en af de mest indbringende virksomheder i Aarhus, indtil den i 1898 indgik i Østjydske Bryggerier A/S. At det lykkedes for ham, skyldtes han egen sagkundskab og initiativrigdom og hans blik for valget af de rigtige medarbejdere og for brugen af tekniske fremskridt. Ligeledes har det været medvirkende, at han forstod at skabe harmoni mellem de forskellige faktorer i bedriften, og at han i en patriarkalsk ånd vidste at gøre arbejdspladsen på Ceres eftertragtet.

Gavmilde Meulengracht

Meulengracht var provinsbymatador i den bedste forstand, og bryggeriets fremgang og Meulengrachts solide indtjening smittede af på andre. Hjemmet var gæstfrit og blev et samlingspunkt for byens førende personligheder. Hans Broge, Rasmus Otto Mønsted, Christian Rømer, general Zartmann og mange, mange flere gæstede ofte det kunstbesmykkede hjem. Her kunne man få vin fra det enorme vinlager på mere end 10.000 flasker af egen import.

Meulengracht tilgodeså også arbejderne på bryggeriet, og det var bestemt ikke normalen på den tid. Ved Ceres 25-års jubilæumsfest, hvor ansatte med fruer var inviteret, kunne Meulengracht meddele, at han havde oprettet et legat til arbejderne på 20.000 kr. – et beløb som senere blev hævet til 40.000 kr. Herudover oprettede han et legat for indlagte på Aarhus Kommunehospital, der ikke havde råd til at betale for en operation.

Meulengracht blev i 1892 udnævnt til etatsråd, og i 1893 kunne en nysgerrig aarhusiansk befolkning følge med fra en til lejligheden illumineret Cereshave, da Laurits Christian Meulengracht og fru Ingeborg og fejrede sølvbryllup. Ved denne lejlighed holdt en anden af byens fremmeste borgere Hans Broge en hyldesttale, og til slut var der fyrværkeri til ære for sølvbrudeparret. Meulengracht var en byens førende borgere på dette tidspunkt. Han toppede flere år i træk listen over byens største skattebetalere.

Takket være den rigdom, han erhvervede ved sit bryggeri, og som i en årrække gjorde ham til byens største skatteyder, blev det muligt for ham at vise en velgørenhed, der var ud over det sædvanlige. I stor målestok kunne enkeltpersoner og institutioner finde økonomisk hjælp hos ham. Snart placerede han ordrer hos næringsdrivende, der var i vanskeligheder, snart var det opvarmningen af nogle af byens kirker eller fripladser på kommunehospitalet, han bekostede. Endvidere tog han initativet til talrige indsamlinger

Hans jordefærd blev et kæmpe tilløbsstykke, og med Aarhus Stiftstidendes ord var ”det hele Aarhus, der jordede sin bedste Mand”.


L. Chr. Meulengracht, ca. 1887.

Tillidshverv

L.Chr. bar titlerne etatsråd, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Indehaver af Bryggeriet Ceres 1871-98. Medlem af byrådet 1876-90 for partiet Højre.

Øvrige borgerlige tillidshverv:


Familien tilbragte vintrene i Monte Carlo i Monaco, og her døde Meulengracht i april 1903.


Også omtalt som Laurits Christian Meulengracht, Lars Christopher Meulengracht eller Laurits Christopher Meulengracht.

Kilder og Litteratur