Malthe Conrad Lottrup (1815-1870)

Fra AarhusWiki
Malthe Conrad Lottrup

Købmand, brygger og brændevinsbrænder Malthe Conrad Lottrup medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 1858-1867.

Født 12. maj 1815 på Holmgård, Skals sogn, Viborg amt - død 21. november 1870 i Århus. Hans forældre var proprietær Ole Christian Secher Lottrup og hustru Ingeborg Adser Jacobsen.

Lottrup blev gift 31. januar 1844 i Aarhus med enkemadame Maren Wissing Lottrup, født Bech, født 2. april 1801 i Urlev sogn, Vejle amt, død 20. oktober. 1872 i Aarhus, datter af sognepræst Oluf Nielsen Bech og hustru Ane Mørch Galthen.


Karriere

M.C. Lottrup startede sin karriere i N.H. Becks købmandsforretning i Vestergade. I 1843 døde Beck og Lottrup giftede sig med enken Maren.

Herefter tog han borgerskab som købmand og overtog sin forgængers købmandsforretning, der omfattede produkt- tømmer- og kolonialforretning og et dampbrænderi. Han drev forretningen videre med stor succes.


I 1857 afstod han produkt-, tømmer- og kolonialhandelen til J. Kolding og stedsønnen Ole Beck, men fortsatte for en tid med sit dampbrænderi, der lå i Vestergade.

I 1856 blev han nemlig involveret i et projekt, der skulle vise sig at blive en god og langvarig virksomhed; Han blev medstifter af bryggeriet Ceres sammen med Knud Reddelien og Niels Schack Aagaard, begge apotekere med tilknytning til Løveapoteket, men Lottrup overtog det helt efter kort tid.

På den tid fandtes i Aarhus adskillige hvidtølsbryggerier, men Ceres blev den første producent af bajersk øl, som ellers var blevet hentet til byen fra København. Øllen solgte Lottrup i egen forretning og i A.N. Gilbergs udsalg på Store Torv.


Udsigt fra sydvest over Mølleengen mod Bryggeriet Ceres.

Medlem af byråd og komiteer

Året før sin død blev han medlem af repræsentantskabet for Polyhymnia.

Døde af tuberkulose

Malthe Conrad Lottrup blev således en velhavende og betydende borger i Aarhus, men døde allerede som 55 årig af tuberkulose i 1870.

Bryggeriet blev i 1871 overtaget af svigersønnen Lars Christian Meulengracht (1837-1903), sønnesøn af storkøbmanden Harboe Meulengracht. Lars Christian var oplært hos Lottrup og blev gift med hans og Marens datter, Ingeborg Christiane Lottrup. Han startede på en udvidelse og modernisering af bryggeriet allerede året efter overtagelsen. Bryggeriet eksisterede i 152 år frem til 2008.

Lottrups legat

”M.C. Lottrups Legat, stiftet af Eieren af Bryggeriet "Ceres" Lars Christian Meulengracht (født 24.2.2837) og Hustru Ingeborg Christiane Lottrup (Født 11.4.1846) med 20.000 Kroner, 1896 forøget med 10.000 Kroner, nu 39.850 kroner, hvis Renter uddeles i Portioner paa 180 - 420 Kroner til Folk, der have tjent mindst 7 Aar paa "ceres" og i Portioner paa 150-240 Kroner til deres Enker."

Da Lottrup var død blev han mindet i avisen: ”....bukket under for en haabløs Sygdom - en af vor Byes hæderligste Borgere- almindelig Agtelse - 27 Aar siden han tog Borgerskab - 8 Aar i Borgerrepræsentationen - Hans Dristighed og Virksomhed ikke ringe. Bryggeriet "Ceres", der anlagdes 1856 skyldes saaledes blandt andet ham - forstod i høi Grad at vinde sine Undergivnes Hengivenhed.”

Efter 152 år med bryggeriet var det slut i 2008, men navnet Ceres fortsætter i en ny bydel med bolig, erhverv og uddannelsesinstitutioner.

Malthe eller Maltha

Der er forvirring om M. C. Lottrups fornavn. I litteraturen kaldes han oftest for Malthe Conrad Lottrup men også Maltha Conrad Lottrup. Denne forvirring er forståelig. I kirkebogen for Skals Sogn, hvor han er født, er navnet Malthe Conrad Lottrup, mens der på hans gravsten, som er placeret i Rådhusparken, står Maltha Conrad Lottrup.

Kilder og Litteratur

  • Erik Kaarsberg Lottrup: Min Slægts Historie.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, 1968.

Links

M.C. Lottrup på aarhus.dk

Lottrup på Ceres.dk