Malthe Conrad Lottrup (1815-1870)

Fra AarhusWiki
Malthe Conrad Lottrup. Ukendt fotograf, ca. 1840, Den Gamle By.
Tegning af de første bygninger på Ceres med udsigt fra sydvest over Mølleengen.
Malthe Conrad Lottrups og Maren Wissing Lottrup f. Bechs gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Malthe Conrad Lottrup var købmand, brygger og brændevinsbrænder i Aarhus samt medlem af Aarhus Borgerrepræsentation i 1858-1867.

Født den 12. maj 1815 på Holmgård, Skals sogn, Viborg amt, død den 21. november 1870 i Aarhus.

Søn af proprietær Ole Christian Secher Lottrup og hustru Ingeborg Adser Jacobsen.

Gift den 31. januar 1844 i Aarhus med enkemadame Maren Wissing Lottrup (1801-1872) f. Bech, født den 2. april 1801 i Urlev sogn, Vejle amt, død den 20. oktober 1872 i Aarhus, datter af sognepræst Oluf Nielsen Bech og hustru Ane Mørch Galthen. Ved deres ægteskabs indgåelse fik Malthe Conrad Lottrup flere stedbørn, men parret fik også en datter, Ingeborg Christiane Lottrup, i 1846.

Karriere

Malthe Conrad Lottrup startede sin karriere i N.H. Becks købmandsforretning i Vestergade. I 1843 døde Beck, og Lottrup giftede sig med Becks enke, Maren Wissing, der var ti år ældre end ham.

Herefter tog han borgerskab som købmand og overtog sin forgængers købmandsforretning, der omfattede produkt-, tømmer- og kolonialforretning samt et dampbrænderi. Han drev forretningen videre med stor succes.

I 1857 afstod Malthe Conrad Lottrup produkt-, tømmer- og kolonialhandelen til J. Kolding og stedsønnen Ole Beck, men fortsatte for en tid med sit dampbrænderi, der lå i Vestergade. I 1856 var han nemlig blevet involveret i et projekt, der skulle vise sig at blive en god og langvarig virksomhed; Han blev medstifter af bryggeriet Ceres sammen med Knud Reddelin (1806-1861) og Niels Schack Aagaard, der begge var apotekere med tilknytning til Løveapoteket. Kun kort tid herefter overtog Lottrup hele projektet alene, men indgik senere i et samarbejde med H. Liisberg og Meisner.

På den tid fandtes i Aarhus adskillige hvidtølsbryggerier, men Ceres blev den første producent af bajersk øl, som ellers var blevet hentet til byen fra København. Øllen solgte Lottrup i egen forretning og i A.N. Gilbergs udsalg på Store Torv.

Medlem af byråd og komiteer

Året før sin død blev Malthe Conrad Lottrup medlem af repræsentantskabet for Polyhymnia.

Døde og eftermæle

Malthe Conrad Lottrup blev en velhavende og betydende borger i Aarhus, men døde allerede som 55 årig af tuberkulose i 1870.

Bryggeriet Ceres blev i 1871 overtaget af svigersønnen Lars Christian Meulengracht (1837-1903), sønnesøn af storkøbmanden Harboe Meulengracht. Lars Christian Meulengracht var oplært hos Lottrup og blev gift med dennes datter, Ingeborg Christiane Lottrup. Han startede på en udvidelse og modernisering af bryggeriet allerede året efter overtagelsen. Bryggeriet eksisterede i 152 år, men i 2008 var det slut. Navnet, Ceres, fortsætter dog med at blive brugt i den nye bydel, der er skudt op omkring det gamle bryggeris placering, og indeholder både bolig, erhverv og uddannelsesinstitutioner.

Malthe Conrad Lottrup død eden 21. november 1870 i Aarhus. I den forbindelse blev han mindet i Aarhus Stiftstidende med ordene:

”....bukket under for en haabløs Sygdom - en af vor Byes hæderligste Borgere- almindelig Agtelse - 27 Aar siden han tog Borgerskab - 8 Aar i Borgerrepræsentationen - Hans Dristighed og Virksomhed ikke ringe. Bryggeriet "Ceres", der anlagdes 1856 skyldes saaledes blandt andet ham - forstod i høi Grad at vinde sine Undergivnes Hengivenhed.”

Efter Malthe Conrad Lottrups død oprettede Lars Christian Meulengracht og hustru et legat i Malthe Conrad Lottrups navn, der uddelte penge til fattigfolk, der tidligere have arbejdet på Ceres.

”M.C. Lottrups Legat, stiftet af Eieren af Bryggeriet "Ceres" Lars Christian Meulengracht ... og Hustru Ingeborg Christiane Lottrup ... med 20.000 Kroner, 1896 forøget med 10.000 Kroner, nu 39.850 kroner, hvis Renter uddeles i Portioner paa 180 - 420 Kroner til Folk, der have tjent mindst 7 Aar paa "ceres" og i Portioner paa 150-240 Kroner til deres Enker."

Malthe eller Maltha

Lottrups fornavn er genstand for en del forvirring, da stavemåden ikke kan fastslås. I litteraturen kaldes han oftest for Malthe Conrad Lottrup, men nogle gange også Maltha Conrad Lottrup. Denne forvirring er forståelig, da navnet i kirkebogen for Skals Sogn, hvor han er født, er "Malthe Conrad Lottrup", mens der på hans gravsten, står "Maltha Conrad Lottrup".

Kilder og litteratur

Links