Ole Christian Ingvard Lottrup (1857-1908)

Fra AarhusWiki
Ole Christian Ingvard Lottrup (1857-1908)
Hustruen Ellen Lottrup, f. Seidelin (1866-1942)

Brænderiejer, købmand Ole Christian Ingvard Lottrup medlem af Aarhus Byråd 1897-1908 for Højre.

Født 1. december 1857 i Aarhus - død 1. maj 1908 i Aarhus[1]. Søn af købmand Jørgen Schydtz Lottrup (1828-1907) (1828-1907) og Laura Gjeding (1835-1915). Gift 1888 med Ellen Seidelin (1868-1942). Ridder af Dannebrog 1901.

Karriere

Christian Lottrup tilhørte den gamle Aarhus-slægt Lottrup, der med årene havde opnået temmelig stor indflydelse og rigdom i byen. Han var vokset op i et velhavende købmandshjem i Mejlgade og fik en bred handelsuddannelse, der bragte ham til både England og Tyskland i studieårene.

Foruden købmandsskab drev faderen en spritfabrik, som Chr. Lottrup overtog ledelsen af, da han havde færdiggjort sine studier. Han fik således borgerskab som brænderiejer i Aarhus i 1886. Faderen var dog fortsat den egentlig chef for foretagendet, og Chr. Lottrup kunne derfor hellige en stor del af sin tid til sine politiske og offentlige interesser.

Politik

I 1897-1908 sad han i Aarhus Byråd for Højre, og var, da han blev valgt ind, rådets yngste medlem. Tre år senere blev den 10 år yngre Peter Sabroe rådets yngste medlem. Lottrups engagement gjaldt også byens kulturliv, og både forskønnelsesudvalget og repræsentanstskabet samt bestyrelsen for Aarhus Teater nød godt af hans indsats, ligesom han var en drivkraft bag biografen Fotorama. Han var bestyrelsesmedlem i Polyhymnia og i 1898 medstifter af Århus Turistforening.

Offentlige tillidshverv

Kilder og Litteratur

  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968.
  • Tage Kaarsted: Folk i Aarhus