Århus Turistforening

Fra AarhusWiki
Indkaldelse til generalforsamling 1938 - med forevisning af foreningens nye farvelagte lysbilleder om 'Aarhus - Smilets by'.

Århus Turistforening blev stiftet i 1897 med navnet Turistforeningen for Aarhus og Omegn. Formålet var at fremme turistlivet, drage turister til Aarhus om omegn og støtte de bestræbelser på at bevare og udbygge de naturskønheder og seværdigheder i og omkring Aarhus med henblik på at gøre dem så tilgængelige som muligt.

Århus var bagefter, andre jyske byer havde allerede oprettet deres turistforeninger, og Den danske Turistforening i København var startet i 1888. Initiativet til at stifte foreningen i Århus blev taget af den lokale repræsentant for Den danske Turistforening, der indkaldte til et møde på Aarhus Rådhus i september 1897, for at drøfte oprettelsen af en århusiansk turistforening. Den egentlige konstituerende generalforsamling for den nye århusianske turistforening blev dog først holdt i maj 1899. På den første generalforsamling var der dog kun 200 medlemmer.

Den århusianske turistforening startede som selvstændig forening, men blev i 1907 en afdeling under Den danske Turistforening.

Aarhus ny Turistforening

I 1914 blev der oprettet en ny konkurrerende turistforening, Foreningen til Fremme af Turistbesøget i Aarhus, i almindelig tale kaldet Aarhus ny Turistforening. En forening af utilfredse restauratører og hotelværter stod bag.

Den nye forening fik afmærket spadserestier og opsat vejskilte i Marselisborgskovene og Riis Skov. Endvidere udgav den bladet Turisten med forslag til ture i Aarhus og Omegn. Bladet udkom ugentligt fra 1914 i et oplag på 6000 gratis eksemplarer. Bladet udkom i 20 år. Foreningens medlemstal toppede ved 450, det dobbelte af den oprindelige forening.

I 1925 blev de to foreninger sluttet sammen. Deres samlede medlemstal var da kun 267 personer. I 1930 var den sammenlagte forening oppe på 1600 medlemmer.

Udflugter, bøger og Smilets by

De følgende år blev der udgivet en årbog, arrangeret foredragsaftener og udflugter til Kaløvig og Helgenæs. Gratis filmaftener, og et medlemskontingent på kun 4 kroner. Der blev udsendt to bøger 'Århus og Mols' og 'Århus før og nu'. Man lavede også en rejseforsikringsordning.

I 1938 fik foreningen sin første turistchef, Jean Larsen, og et kontor i Århus Kioskselskabs kontorer. Det var samme år, hvor foreningen lancerede byens nye slogan: "Aarhus - Smilets By" (egentlig var sloganet "Aarhus - Sommerens og Smilets By"), indtil det formelt blev afskaffet i 1948. Udtrykket blev fra begyndelsen kritiseret, men opnåede uventet stor folkelig opbakning og udbredelse. Herefter lancerede man sloganet "Feriens Hovedkvarter".

Købstadsjubilæum og turistbureau

2. verdenskrig begrænsede turistlivet. Men i 1941 havde Aarhus 500 års købstadsjubilæum, og her blev mange sejl sat til i foreningen, der fik betydelige tilskud fra kommunen. Der blev lavet brochurer, plakater og mærker til at sætte på breve. Optog gennem byen, friluftsforestillinger og blomsterudsmykninger.

Og så startede turistforeningen indsamling af kobber, som skulle gives som borgergave til byens klokkespil i det nye rådhustårn.

I det nye rådhus fik turistforeningen lokaler til et turistbureau, der blev indviet i forbindelse med jubilæet.

Danmarks største turistforening

De kommende år blev der sat ind for at øge medlemstallet, også for økonomiens skyld. I 1945 gik man fra omkring 1000 medlemmer til 2900. I 1960 var det over 4000, og i starten af 1970'erne 6000. Kontingentet steg gennem årene fra 10 kr. til 20 kr. Kommunens tilskud i slutningen af 1960'erne var på 150.000 kr.

Turistforeningen for Aarhus og Omegn var dermed blevet Danmarks største turistforening.

Byture og konferencer

Fra slutningen af 1940 begyndte man at arrangere byrundture, ture i nattelivet - "night excursions". Der var rundvisning af skolebørn, flådebesøgene medførte mange arrangementer, og almindelige turister fik mulighed for at besøge danskere privat, "Meet the Danes". Der blev arrangeret bondegårdsferier. Man begyndte også at tage initiativer til at få kongresser til byen.

Tourist Århus - Visit Aarhus

Århus Turistforening blev i 1994 afløst af Tourist Århus, der var en driftsorganisation drevet af Region Århus Fonden. I 2005 blev denne afløst af Visit Aarhus Fonden.

Turistforeningens formænd

Annonce 1994

Turistforeningen ledelsesstruktur blev ændret nogle gange gennem årene. Den senest struktur bestod af et repræsentantskab på højst 30 medlemmer og en bestyrelse på 9 medlemmer. Desuden valgte Aarhus Byråd 2 repræsentanter, der var medlemmer af henholdsvis repræsentantskab og bestyrelse.

 • 1897-1899: Sagfører N. Knudsen (formand for det forberedende udvalg)
 • 1899-1900: Læge P. Ørum
 • 1900-1925: Læge A.H. Winge
 • 1925: Overretssagfører Frank Wilde
 • 1925-1935: Overpostinspektør Jacob Andersen
 • 1935-1938: Dommerfuldmægtig Huno v. olstein
 • 1938-1944: Kontorchef J. Rothausen
 • 1944-1945: Stadsgartner L. Sandberg (næstformand)
 • 1945-1962: Rådmand, biografdirektør Oluf Nielsen
 • 1962- ?  : Bankdirektør Tage Jacobsen
 • Århus ny Turistforening

 • 1913-1914: Restauratør Søren Jensen
 • 1914-1925: Fabrikant Johs. Sørensen
 • Turistchefer
 • 1938-1945: Jean Larsen
 • 1945: Ejgil Rasmussen
 • 1946-1947: H. Ostenfeld
 • 1947-1962: K.F. Lund-Hansen
 • 1963-1964: H.U. Garde
 • 1964-1966: Mogens F. Andersen
 • 1967- ?: S. Hempel-Jørgensen

Se også →

Kilder

 • Vagn Dybdahl (red.): Mange kommer til Århus. Ved Århus Turistforenings 75 års jubilæum. Århus Byhistoriske Fond 1972.
 • Århus Kommunalhåndbog 1966, 1978. udgivet af Århus Kommune
 • Den Gamle Bys blog Aarhus før og nu (link juli 2018)
 • Visit Aarhus hjemmesiden (link juli 2018)