Smilets by

Fra AarhusWiki

Lejlighedsvis fremstår Aarhus med tilnavnet "smilets by".

Benævnelsen fremkom efter et bestyrelsesmøde i Århus Turistforening den 17. marts 1938, hvor man planlagde at gøre et fremstød for byen. Man ville blandt andet udsende en folder i 50.000 eksemplarer med titlen "Aarhus - Sommerens og Smilets By". Den blev lavet på tre sprog og fordelt i Danmark og nærmeste udland.

Om det var turistforeningens formand Jens Rothausen, turistchefen Jean Larsen eller Ib Henrik Cavling, som i 1938 var journalistelev på Aarhus Amtstidende, der skal have æren for "smilets by", står hen i det uvisse.

Tilnavnet fik ikke nogen særlig god modtagelse, hverken i pressen eller hos byens borgere. Man fandt det fordringsfuld eller ligefrem latterligt, men det har haft den tilsigtede virkning at gøre Aarhus kendt.

Som en konsekvens af vedtagelsen af Aarhus Kommunes erhvervsplan, Viden til vækst 2010-17-30, besluttede byrådet, at byen skulle blive bedre til at profilere sig både nationalt og internationalt. Derfor brandedes Aarhus derefter i nogle år under "Aarhus. Danish for Progress".

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon