Dagmar Wilhelmine Petersen (1868-1951)

Fra AarhusWiki
Dagmar Wilhelmine Petersen. Medlem af Aarhus Byråd 1909-1913. Aarhus' første kvindelige byrådsmedlem.

Korrekturlæser, senere lotterikollektrice Dagmar Wilhelmine Petersen medlem af Aarhus Byråd 1. april 1909-1931. marts 1913 for Socialdemokratiet.

Født 1. november 1868 i København, død 26. marts 1951 i København.

Datter af tømrer Johannes Adam Christian Christensen og hustru Clausine Marie Hansen. Gift 8. maj 1887 med journalist, cand.phil. Christian Peter Petersen, født 12. februar 1865 i Frederikshavn, søn af fhv. værtshusholder, lokomotivpudser Christen Petersen og hustru Kirsten Marie Nielsen. Ægteskabet opløst.

Familienavnet ændret i 1913 til Dagmar Wilhelmine Eddy[1]. Var i en periode kendt under sit vielsesnavn Dagmar Wilhelmine Petersen, men brugte herefter resten af livet sit familienavn Eddy.

Dagmar Petersens liv og levned

Dagmar Petersen mødte i sit barndomshjem i København flere af arbejderbevægelsens senere berømte mænd, bl.a. Louis Pio, og det var naturligt, at hun som voksen sluttede sig til Socialdemokratiet. I slutningen af 1880'erne flyttede hun sammen med sin mand til Aarhus, hvor han i tiden fra 1888 til 1891 var journalist ved Demokraten. I 1891 udvandrede ægteparret til Amerika. Efter at ægteskabet var blevet opløst derovre, vendte Dagmar Petersen i 1901 tilbage til Danmark og tog ophold i København, hvorfra hun i 1906 igen flyttede til Aarhus. Hun fik ansættelse som korrekturlæser ved Demokraten. Omkring 1915 tog hun navneforandring til Eddy, og i 1918 flyttede hun til København, hvor hun fik en lotterikollektion, som hun bestyrede til sin død.

Det politiske liv

Petersen var medlem af byrådet fra 1. april 1909 til 31. marts 1913. Ved byrådsvalget i 1909 blev også den konservative Mathilde Krarup valgt, men da hun straks efter valget trak sig ud af byrådet, blev Petersen alene Aarhus' første kvindelige byrådsmedlem. I byrådsarbejdet ønskede hun at deltage på lige fod med de øvrige medlemmer, da hun ikke, udtalte hun, »hylder den separatistiske kvindebevægelse«. Hun fik dog kun plads i to udvalg. I det ene, skolekommissionen, vedblev hun at være medlem ud over sin byrådsperiode, til hun i 1918 flyttede fra Aarhus.

I 2009 blev det besluttet at der skulle oprettes en gade efter Dagmar Wilhelmine Petersen. Den ligger i Aarhus Ø: Dagmar Petersens Gade.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale
  1. Kirkebog Gentofte 1868