Karen Mathilde Andrea Krarup (1873-1959)

Fra AarhusWiki
Mathilde Krarup

Karen Mathilde Andrea Krarup, født Windinge, medlem af Aarhus Byråd 1. april - 13. maj 1909 for partiet Højre.

Født 23. september 1873 i Ebeltoft, død 23. marts 1959 i Aarhus. Forældre: købmand Frederik Carl Winding og hustru Elisabeth Nielsen. Gift 25. maj 1893 i Ebeltoft med apoteker Niels Bygom Krarup, født 21. juni 1834 i København, død 23. decembr 1917 i Aarhus, søn af manufakturhandler Thure Frederik Krarup og hustru Cathrine Vilhelmine Brochorst.

Bestyrelsesarbejde

Mathilde Krarup arbejde meget i menighedsplejen og fattigforsorgen. Hun arbejdet for Chr. IX’s Børnehjem fra dets oprettelse i 1908 til 1937, hvor hun sad i bestyrelsen. Fra 1919-1931 var hun formand for bestyrelsen. Hun var også medlem af bestyrelsen for Velgørenhedsselskabet fra 1918-1934.

Byrådet

Mathilde Krarup stillede i 1909 op til Aarhus Byråd og blev valgt ind. Her repræsenterede hun sammen med Dagmar Petersen de første kvinder i Aarhus Byråd. Ved det første byrådsmøde lå der en anmodning fra hende om fritagelse fra byrådsarbejdet grundet alvorlig sygdom. Et flertal i byrådet ønskede, at hun skulle møde op, når hun blev rask, og derfor afslog de hendes anmodning. Kort efter kom der en ny anmodning vedlagt en lægeerklæring. Hun udtrådte derfor af byrådet den 13. maj 1909 efter at havde været medlem der siden 1. april samme år. Krarup blev efterfulgt af skoleforstander Emil Paulli.

Litteratur og Kilder