Christian Carl Nicolai Rømer (1856-1932)

Fra AarhusWiki
Direktør Christian Rømer (1856-1932

Christian Carl Nicolai Rømer (født i København d.6.11.1856, død i Aarhus d. 19.1.1932) grosserer og direktør.

Christian Rømer var født i København, men kom som ung mand i lære hos A/S Otto Mønsted, hvor han gjorde det så godt, at han fra 1910 bestred direktørposten. Da havde han siden 1894 været gift med Severine Rømer, f. Broge (1854-1933), datter af Hans Broge. Sammen med hende havde han indtil 1909 boet i villaen i Nørre Allé 34, som svigerfaderen havde skænket dem. Efter Broges død overtog de hans villa i Brabrand.

Christian Rømer måtte dog trække sig tilbage af helbredsmæssige grunde i 1919. Han bibeholdt flere betydningsfulde bestyrelsesposter, også i A/S Otto Mønsted. Han og Severine havde stor interesse i Aarhus bys kultur og forskønnelse. Det var således Rømer, der sørgede for at Mindeparken fik sit store omfang, ved at købe en del af den tilstødende grund og lægge den ind under parken. Området blev døbt Rømerhaven og adskiller sig som blomsterhave fra den øvrige Mindeparks store flader.

Inden deres død i hhv. 1932 og 1933 oprettedede ægteparret Rømer to fonde; den ene ”til Gavn eller Pryd for Aarhus By”, den anden som ”Støtte til ugifte Døtre eller Enker”.

Christian Rømer ejede gårdene Løjstrup og Over Løjstrup nær Langå og var desuden medejer af herregårdene Nørlund og Torstedlund i Himmerland (nu Nørlund Gods).

Christian og Severine Rømer ligger begravet på Nordre Kirkegård.

Litteratur

  • Bernhardt Jensen og Peder Jensen, Marselisborg Skovene - Historie og begivenheder gennem århundreder, Århus 1974. Bestil materiale
  • Poul Harris, Århus i friluftskunst og mindesmærker, Århus 1983. Bestil materiale