Frederik Carl Christian Johansen Baune (1848-1933)

Fra AarhusWiki
Købmand Frederik Carl Christian Johansen Baune

Grosserer Frederik Carl Christian Johansen Baune (døbt Frederik Carl Christian Johansen, kendt som Johannes Baune) medlem af Borgerrepræsentationen Uden for parti

Født 6. februar 1848 i Galten sogn, Aarhus amt, død 15. juni 1933 i Aarhus.

Forældre: Boelsmand Johan Jensen og hustru Ane Marie Christensen. Gift 28. december 1877 i Fårup med Marie Kirstine Kelp, født 2. august 1849 i Fårup sogn, Aarhus amt, død 26. juli 1905 i Aarhus, datter af proprietær Peter Nicolaj Secher Kelp og hustru Anna Jensine Georgine Jensen.

Karriere

Baune hørte til den generation af driftige handelsmænd, der efterfulgte Hans Broge og fortsatte opbygningen af næringslivet i byen Aarhus og dens opland. I midten af 1860'erne ansattes Baune hos Otto Mønsted, og han arbejdede sig her hurtigt frem til en betroet stilling.

Baunes poster

Han startede i 1876 egen forretning med landbrugsgrovvarer. Hans dygtighed medførte, at han indtog formandsposten i bestyrelserne for Korn- og Foderstof Kompagniet, Jydsk-Engelsk Dampskibsselskab, Thomas Ths. Sabroe & Co., Hads-Ning Herreders Jernbaneselskab og Jydsk Telefon A/S, ligesom han var medlem af bestyrelsen af Aarhus Telefonselskab - Aarhus' første telefonselskab.

Han var 1890-99 formand for Aarhus Handelsforening, foreningen af jyske handelsforeninger 1899-1906, Jydsk-Engelsk Dampskibsselskab 1892-98, Aarhusbugtens Dampskibsselskab 1886-1906 og var medlem af Aarhus Byråd 1891-1897, hvor han især var optaget af havnens udvikling, hvorfor han derfor også var medlem af Aarhus Havneudvalg 1894-1917.

Medlem af eller repræsenteret i

Joh. Baunes PladsFrederiksbjerg er navngivet efter ham.

Frederik Carl Christian Johansen Baune på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Frederik Carl Christian Johansen Baune i AarhusArkivet

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Lars Eriksen, i: Ole Degn og Vagn Dybdahl (red.), Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd 1838-1968, Århus 1968, s. 30-31. Bestil materiale
  • Ib Gejl, i: Ib Gejl (red.), Århus - Byens borgere 1165-2000, Århus 2000, s. 25-26 Bestil materiale
  • Aarhus Borgere, 1915-1920, Hæfte I Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus